#0902: Maxim

Lejlllnlllllllläulli]

men

El
i

Emmmwwmmm

 

   
 
  

Elli-ligg IIJElelel

 

iir-lånl l

lillilmlillillillj

 

  
   
 
 

 

 

058.! Fredagsprogrammet tillåtet för barn. Varje förevisning clrka 1å timme.

 

 

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

088.! Kupongböcker à 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid Ingången.

.x

.III-IIIIIIIOIIIIIIIIIIII

oo000ooooooooooooooooooooooo

Pärlfiske

oooooeoooooeooeoeeooooooooeo

 

 

 

  
   

U

 

Em

IEQEEEEEHDDDEEEMBEMEEMMmmwmmmmmm

mmmmnmmmmmlää

 

I Ed budskap från månen

00 MOOMOÖOOQWGWQöNWQQWO

 

Den beste tips X

OOQQOWWÖWWWQWQ-fddddOdöåQd 0-19

.I Ka lS  rt U l

   

W-..............O.............

4GQPÄÅLOI.GI-l

18.
19.
20.

21.

2-2.-
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
ill).

31.

.Jr
oi.

q.

fl- .
35.
BG.

37.

Barn. äga. ej tillträde

lr r
PI! .

Program Onsdag-Torsdag I29-----30 Okt.

TRIPOLIS W När de döda återvända

Spännandesdrama i 3 akter. Med motiv från nutidens stormaktskon-

flikter.

Akt I. Förräderiet.

. Förmyndaren.

Susanne.

Brevet från den älskade.

Pl spelyro..

Ruinerad.

I spionens våld.

Jag in" agent för en stor frå-inl-
mande makt. Jag; kan rädda
Eder undan ruin. 1
Eder myndling är förtjusande.
Löjtnant Mel-Val.

Frieriet.

Ang-ivelselr

5Löjtnant Merval är förrädarel.
Den feges vapen. V
Undersökningen.

Arresterad, misstänkt för hög-
törräderi.

Meddelandet i tidning-en.
Susanne vill än en gång se den
älskade.

Akt II. Kval ooh hopp.
Spindeln breder ut sitt nät.
Den oskyldig-e i fästningen Ex.
Gemensam olycka förbrödrar
Merval med en gammal fånge.
Flykten.

l ovädersnatten.

"Lämna mig här... Jag; är
gammal och sårad, I..

I säkerhet.

VHHans bibel. det enda minnet
av honom.

AlmL III. Det godas seger.
Efter långa strider .ger Susanne
slutlig-en. Vika.
Tidningsnotisen.

Förtvivlad.

Bibelns hemlighet.
Meddelandet om slottet .Bern-
villers skatter.

Den fnlske tig-genren.

Den nye slottsförvaltnren.
Bytet delas.

Ett osynligt vittne.

Nåir de döda återvända.

Den åilskades stämma.

I kärlekens vår.

 

 

 

 

 

 

 

mulet 11913, Tryckeri-AB. Norr-skenet.

IEC-.illillilliliilmEJIF-lmriflllàj"d-llmllull-dudeundudaladei.:nl-dm"n-n-n-n-u-nd-unell-ll-HIIl-II-II-H-Il-lI-lelmlr.

llillilllllilllllIllIll-llllllil N] llllllllll illllllllllllllllll Illllll ll Illllllll Illllllll HimrillIlFI-llill I llIll-lllllll!lJllllIlllllIllIlllllllli-llill-ilfi-llill-llllllllI-lrillil

xi

Förevisnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. n.

MEJIEJLIJLEJLdLIJlEJUnEElEWElW-HEEIINIHIdIllilIllIllliEllIlIJ I I I I

feg

W :-v

F-
I

EEEEIDEEDEIEI

Y
Q;

l
l

tällä!

 

mmmmmwmmmmmmnEmmmmmmmmnmmma

 

 

 

 

EBES

us. feg:

HEEEDEDEEE

-fe -e-.. W,- -mw .

n-JLf-.J-L-.JL-an-.lililli .lt-EE!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain