#0898: Maxim

weeoeoeeeeoeeenmnfwww,

    

   
 

Förevlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fred- r kl. 14-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.
088.! Frodagsprogrammet tillåtet för barn. varje förevlsnlng cirka 1 g timme. Blljettpriser: Lage 60 öre, 1zsta plats 50 öre. 2:dra plats 35 öre.
088.2 Kupongböcker å 10 st. biljetter - lörsta plats i kr.. andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången

QOQOOOOOQOQQQ

Program Onsdag-Torsdag ll-12 szP.

009000

HELTI MMESSKÅDESPE LET

Vyer från iågelvärlden Den rä"

SKÅDESPEL l 3 AKTER.
Ghana-:ant fotografering. Sängen effekt.

 

AVDELNINGAR :
. , f
Prästgårdeidyll.
   "f  Hugo kommer på besök.
. p" w Ett möte.

 

Tvänne rivaler.

Inga valde H fel.

"Gör mig den tjänsten ett
lämna mig 11ensam".

7 "Möt mig i afton klockan 9".
8 På bron.

9. Vid den lilla paviljongen.

10. Känslorna 1svnlla över.

ll

19

WWNWMWBE wäwwwädwäwwaw Qääwääwäämåmgwmwwwan.

oooeeoeeeeeeeeeeeee.-.llnwåa

ewrwwf

 

Lyslsnaren.
Il". Krossade drömmar.
l3. Hugo reser bort för att glömma.

 

   

fj 14-. Inga presenterar sin utkorade. . i .W
. I lö. Hernslmpet vänta-s hem. Å
. 16. Den sköna komtessen.
I 17. En ridtur.
u a  18. Onda Paningar.
V 19. Hemma igen.
20. "Du får aldrig mer rida ut
Lustspel.. .med komteseen".
21. En fäst hus greve Wrangell.
22. En kokent kvinna.
23. Inspekvtonen lär helt betagren i t
den sköna komtessen.
24. Någna dager senare.
25. Äter rider han ut - trots sitt
löfte.
26. "Åln jag napp-ade ridpiekan".
   .- 27. Ett Rtat-icke. . g
 :få 0 l I, 28. Krokenten har Lsegrwt.
29. Men Inga väntar förgäves. . .
mammamooomomoooommmmo 30. "Huge frågar, om han är väl- j
kommen".

 

31. Det som :måste ske.

32. "Jag lämnar dig. J mg älskar
en annan".

33. Bitter ånger.

34. Hugo kommer.

35. I paviljong-en.

36. Minnen dyka upp.

37. Men fresber-skan segrade åter.

38. "Skola vi flytta billsamman.s?"

39. Greven kommer till.

40. Bortvisad.

41. Ett olsett vittne.

42. Andra. känslor vakna.

43. I trädgården. Ö

44. En kärleksförklaring.

4-5. Hon har åker valt -- den räåtte.

 

OQOÖOOÖOOQQQQQÖW

å mmm song"nnnsmnisn
ä I

 

 

Luleå 1914. Tryek-eri A.-B. Norrskenel..

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain