#0894: Elite-Teatern

.gå

EEEMHMMMWMMEEWMWWMMWWMMWMWMMWMWWWH

 

 IIIIIIIIFIIFI

   

, vid kyrkan

lärograin
(Pnsdag-Torsdag 18-19 Februari.

IlHllilIllIIllllllIIllllllllllllllllllIIlllvllllIllllllllllllllilIlllllllllllIllE

 

  

54.1.

 

ein-nenHumlmlullalellmllull-llell-lI-lml-Jl-n-n-u-u-n-n-Jl-n-il-n-nnunu-Ilnlmlaleellwll-llaln

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

giewweaåmd eiaq es gpng ag; m fmn m .lgu wo),

 

emeewmwwmmmmmi

 

EJllilWllllJlHIlEilillällällllllllwl

 

.
.i

Pn-l.
5111

Uf"
u "i

 

lllllllällHllllllällfä

   

De iveiga byiungfrurea

Amerikanskt lustspel eu Edison!
Äktä humor!

lllllil IlIIlIHlIHllIIIIliiälllllllllllällål ällåiläll

 

emmmmäwwmnmnwwe

i
ihåla

l
l
l

 

 

   

.h f i Stort spännande Amerikanskt drama, iscensatt av "Lubivni". , i v é -. -
lllthelgrinrler, en g-.unmnl fisk-nye, i. i. w .linking helnllei- den .gamle lislgä;
iir mycket elak mot (hattenVV dell-1V "neinilsiii ilo a1 titjef näten,IV yöaiki "m v
är ejV häller den, som fömktar att till (let blåser halv storm. Flickan 1 ,

fl!Ellåliellelfmuwliene

 

taga sig en liten til-r emellanåt. f Vägar ej unnurt än lyrlu, och ute på

En. ungÅ artist, Harry Myers, som sjön råkar hon i (len största. nöd.
 på4 jakt efter lämpliga nmtiv, slår Men (len unge artisten, som får se
t sig" ned i (let lilla tiskläget. llen fam, Vilken. hotar (len ungay ille-

 

 

www.

Han får se Ethel och börjlir ge- I kun, beg-iver sig ut och räddar hen- 
nast fatta1 intl-tässe för (len Vaekm- ne undan (le sijuclande brännin-

 

 iinge-ilielmn, V.och är henne behjälp- 

:i hg- nied att satta h unnnerkorg-arne. i i i

E Dette ses icke inecl just blida 4Nu står det klar för de båda1 unga,

E ögon av en gammal beundrare till att (le älska Varnndru loch som ett
Ethel, Vilken emellertid icke så lyckligt äkta per återfinna Vi (lem1
gärna. seclcl av henne. i ni-tistens hem.

 

 

Måndagar, Gnsdagar och Fredagar nytt programl

mmmmmmmmmmmwmmeäåmmwe
:weaåoad :iAuAJBS-epaag qoo .leåepsuo megapqu

Barn äga tillträde.

.III-IIIIIIIIIEIIIIIIIIII-IIIIIIII IIIIIEIHIEIIIEMHIIIII

BIYjetIprlIs-- 50 öre 7:sta plats, 35I "öhe-Z-dra pl.

YHumlan-:lnunn-n-u-ull-m-"linneleiman-n-nwnmlknmän

i KÖP KUPONGBELJETTERy I Hill-"TER OM 10 STYGKEN: :få
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3: 60. Bern kr. 1:10. 

 

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:69; Cäimr för båda biograferna.

Förevisnlngar Mändagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lärdagar oehÅSön-
f P dagar 6-11 e. m.

wwne

 

 

 

 

n

 

n
"i"
:
E.
..-

I

e;

 

 

v
EE

Luleå 19174-, Trytlxed ÅA.-B. Norrskenet vÄND!

 

 

wmwmmmmmwmmwämewwwwwEwwwmwwwwme

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain