#0892: Maxim

Kem när Nilvill, Ni får ändå se hela pragmmmetlz

 

 

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

EJEJEIEEEEJEIEJBBEJBB EEJEJIQEEJEJEJEJEEJEIE

 
 

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 1931. Elite-Teatern 100.

 

- r (LN xx

PROGRAM

El

ä

E]

E]

B

El .
å .ÖVRE NORRLÄNDS ELEGANTASTE BIOGHAFTEATER
El

El

[B

El

El

B

E

V ,

U Måndag-Tisdag 19-20 Maj.

Storartad naturbild från Amerikas urskogar.

m

m

m

m .

E11 i I n I 2. o

g Skogsavverknmg 1 Manne
ä.

å L .I . .

E ...Duelrmqn .som tapetserdre

Epokgörande, praktfull konstfilm. - Nordisk Films Comms märkli-

EJ

E]

EJ

E]

E] .
E] gas-te säsongattraktion. 1
E]

El

E]

E]

LJ

Hans svåraste rol

En konstfilm ntan motstycke.

nam-mäon man QS spur ler-m flm m Jr" won

llltt ur det värkliga. livet gripande brottstycke. Hon vill. ej underkastn
sig o-ltret - att gifta. sig för att rädda lföräldiunrne från ekonomisk ruin.
Men han. den iidle, förbai-mar sig över den bedjunde modern, betvin.-
gm? hjärtats röst och spelar uslingens roll. för att utdriva. kärleken ur
hennes bröst. Nu då. illusionerna brustit. idealet .svin-mit, lyder hon
mn oek med krossat hjärta pliktens och samvetets röst. Men den ädle,
som offret sin kärlek, sin heder, söker glömskan., friden i döden.

Avdelningarna i korthet:

   

l. .llltt ödesdigert teaterbesök. -
2. l-lnnilet gör stormande succes.
3. Linda. kan ej få. Hamlet ur hn- .
vudet. -
4. Åter hemma..
5. Greveii har dåliga altaret
6. "När Linda. gifter sig med vä.

Phaltz skall allt ordnas igen".

[g Vi .u Vi "NV W n; 7. 4En stor bjudning lins gro-ve
- .idel-Liberg.  

8. .En eelebe-r Jgäst.

ll. llnrner deklamerar för vgäster-
na..

11). En. högtidsstund.

11. På. tu man hane.

12. Greve v. Phaltz överraskar sin
fästmö. "

1.3. Näst-n. dag".

14. Greve v. Phnltz vill hämta
Linda.

lö. Hon föregiver huvudvärk.

lG. Ett möte. f

.17.l llon bekänner sin kärlek.

18. Den iidle tvekar. ..

19. Ett besökbakom kulisserna..

20. l Berners klädloge.

21. Linda lämnar honom en biljett.

W. "Jag älskar Er." r

23. .Han lämnar biljetten åt en
vn k tni ästnre.

24. llltt vittne.

05. lieuiidrande åskådare.

 

 

 

 

     

   

 

26. En fal man. .
27. (lreven mntar vaktmästaren.

"23. Han får brevet.
29. .lätt uppträde.
-l . Greven på besök.
31. Förlovningen nppslagen.
512. Linda. glädes.
33. En moders sorg.
ill. Ett förtvivlat beslut.
Hl-lnn måste höra. en moders
böner" l. Å
IlG. Hos skådespelaren.
37. "NL endast Ni, kan rädda
oss".
i :18. En förfärlig själsstrid.
39.. Deteädla segrar.
lf). "Jag lovar att hjälpa. Eder".
4.1. .Hans plan.
42. Linde med moder äro inbjudna.
Åhos skådespelaren.
4-3. Hans svåraste roll.
44-. Linda. finner skådespelaren i
ett underligt sällskap.
45. HDrick ej mer och lämna dessa.
människor" l.
46. Hon blir förfärad.
i 47. Linda går - räddad.
48. En moders tacksamhet.
49. "Bolt bort furier". "
50. Glömskan, friden i döden.

   

   

   

 jweaåoad nlu .måde H20 4nåepsuo .Iaeåepugw

Barn äga ei tillträde.

...O-...IOOOIOOOOCIOIOOMO "OO-...ONOQIOIOIIIOO ...O-I..

Biljettpris: 50 öreiflzsta p1., 354 öre 21dra p1.
Barn under 12 år 15 öre, under 15 är 25 öre.
KÖP KUPONGBILIIETTER I HÄFTEN OM 10 sTYGKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. VBarn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år. kr. 51 :60. Gäller för båda blograferna.

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-
! f i dagar 6-11 e. m. 1 .i V

BBBBE] BBBEBEJEJEJGBEEJEBBBEJEEBEJEJBEJEJBEJEJBEEEBEJEJBEJBEEJEJEJBBEJBEBEJEJEJEJEJEJDEE lmEEEJElEJEEJBEEJEJEEJEIEJEJEJEBEJEJEJEEIEJEJEIEEEJEEJEEEBBBEEJEEJEJEJEEEBEEJBEJBBBBEB

0 .
ömmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmama

Luma 1913 Tryckeri-Aktiebolaget Norrskemt V Å N D l

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain