#0890: Maxim

Måndagar och Torsdagar helt nytt program!

-wmanmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhanr

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet?

I EllllLlJEleLglEJEILEIIEJEILEJlLILUILIILILHEILIJEJEIEIILIEI I 1lllllflllllilllIJIIIIIIIIJIIIIIIII"IllIllllllllllillllllllllll iIJIIllI-llllllll

 

 

 

1
v

 

lll llllllllll llllll IlilllIll-IIIlllll-11.11."lll-llllIIIIHLEJEHEJLUEl EIIEJLEIEJLUEJEJIIJ

axim

-XX
f W

Övre Norrlands elegantaste biograiteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

 

IPrograin

Torsdag den 20, Lördagl den 22- och Andra Påskdag.
088.1 Långfredag och Påskdag äro biograferna stängda.
Nytt program Maria Beb.-dag.

veckans npbeter

Myggans utveckling

På. en kaffeplantage
E 1 Brasilien I

OO000000OOQOOOOOOOQOOOQOOOOÖ

Cirkiifs-  ickan

eller

Clow nens hamnd.
En blld ur artlstllvet l 2 akter.
.AvdelnlngaH
1. i II.
1. l cirkus. 20. Döden har krävt sitt offer.
2. Ert barn ar sjukt. Ni måste 2]- påV cirkus.

genast skynda hem. V ,
22. [föreställning-en fortgår.

Ål. Lilian och rllony.

4, Vid lbarnets Sjung-ägeri 23. "Vem skall underrätta föräld-
 lilöreställningen nalkas. lim-naiv!

6. De, lämna sitt barn. 24. Tonys plan.

7.y 1- Lilians klädloge. 25. l Lilians klädloge.

8. Trots sin sorg måste. (ingmsse  Hon får Veta ant-

spela rolig.

1,2 1 I "
q. Framför spegeln- N7. v(iruguase åtei 111.

28. Utan en aning om det -skedda.
29. Läiigdsaltomortalen.
30. Tonys plan lyckas.

10. l olownens loge.
11. "Ni skall uppträda nu."y
12. Föreställningen,

31. "Din pojke är död."

13. Gugusse uppträder.

14. Tony begagnal. Sig. av tillfäl, 32. Med nedbrutna krafter företa-
let. ger han språnget.

15. P[lyssnaren 33. Ett fruktansvärt fall.

16. l förtvivlan. 34. Gugusse och Lilian.

17. Ryttaregången. 915. Avslöj andet.

18. Lilians trapeznnmmer. 36. 91Ut, usling 1"

19. Ensam. 37. Över den älskades 11k.

mmm-...0608000000 GQOGOGQIMOMOOOQQOOOIOI I...

00äåöååéåååöeéöööååaååögåååö

Barn äga ei tillträde.

Biljeflprlls 50- öre l:s.ta plats, 35 Hör-e 2.-dra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEÄN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
- Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäiler för båda biograferna.

Förevisnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar ooh Sön-

dagar 6-11 e. m.

L;-.L::wmäo.1d elaq os gpug ag; m flm m .lgu mo).

ummmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmHHHEEEEEEEEEEEEE

1
i

 

 

:weaäoad nllu :lan .Iaåepsao-L qoo .lagupqu

 

lllll1711711711!lllllllllllllllilllllllllllllllllllllill-lll"IllIl!IllljlmlfllfllflllllllllllI-IlllllIllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllilIIIIIiI-lllllllllllläll

 

 

 

 

 

llllllllllllllllllliIISIIIIIIIIIIII lllllllllLlllllåillllllllllllllllllll lllllllillillillllllll

 

Luleå.. Tryckeri-IA-B Norrskanat.1918

VÅND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain