#0889: Maxim

Måndagar och Torsdagar helt nytt program!

.nmanmmmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnwnwnmnnwnnwn

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet?

 

 

 

l
v

:I EllllLlJEleLEIEJEILEIIEJEILEJlLILUILIIHLHEILIJEJEIEIILIEI I llllllflllllilIIIJIIIIIIIIJllllIIIlIIIII5Illllllllllilllllllllll!IJlIllI-lllllll

 

lll lll Illllll lll lll Ill lll Ill lll Ill lll-llllllll lll I lll". "HL-.lillme [EIEJLEIIEJLEllllEJIIJ

axim

-XX
f W

Övre Norrlands elegantaste biograiteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

 

IPrograin

Torsdag den 20, Lördagl den 22- och Andra Påskdag.
OBS.l Långfredag och Påskdag äro biograferna stängda.
Nytt program Maria Beb.-dag.

veckans npbeter

Myggans utveckling

På. en kaffeplantage
E .1 Brasilien I

OO000000OOQOOQOOGOOOOOOOOOOÖ

Cirkiis-  ickan

eller

Clow nens hämnd.
En blld ur artlstllvet l 2 akter.

.AvdelnlngaH
T. 4 II.
Döden har krävt sitt offer.

P å. cirkus.

l. l cirkus.

IQ

Ert barn ar sjukt. Ni måste 2]-

genast skynda hem. , V ,
22. Iforeställning-en fortgår.

3.3. Lilian och Tony.

4, Vid barnets Skilda-ägeri 23. "Vem skall underrätta föräld-

 Föreställningen nalkas. rama?

6. De, .lämna sitt barn. 24- TOllyS plan.

7.y I. Lilians klädloge. 2.5. 1 Lilians kläleg-e.

8. Trots sin norg måste. Guggusse  Hon får Veta ant-
spela rolig. I

9. Framför spegeln- 27. . (iugusse åter 111.

ml 1 clownens loge. 2-8. Utan en aning om det -skedda.

11- "Ni Skal] uppträda nu." 2.. Längdsaltomortalen.

12. Föreställningen, 30- Tonys Plan lycka84

13. Gugusse uppträder. 31- "Din Pojke är död-n

14. Tony begagnal. Sig. av tillfäl, 32, Med nedbrutna krafter företa-
let. ger han språnget.

15. PLyssnaren. 33. Ett fruktansvärt fall.

16. l förtvivlan. 34. Gugusse och Lilian.

lT. Ryttaregången. 915. Avslöj andet.

18. Liliaus trapeznummer. 36. llUt, usling l"

19. Ensam. 37. Över den älskades lik.

mmm-...IGCICOCOCI SQOGOQQIMOMOOOQQOOOIOI ...U

00åäöQQOÖååöeéöööååaöåäååååö

Barn äga ei tillträda.

BUjeflprlo 50- öre l:s.ta plats, 35 Hör-e 2.-dra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEÄN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
- Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäiler för båda biograferna.

Förevisnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lär-dagar ooh Sön-
dagar 6-11 e. m. i .

 

 

 

 

llllllllllllllllllliIISIIIIIIIIIIII lllllllllL-lllliillllllllllllllllllfl lllllllillillillllllll

 

 

 

Luleå.. Tryckeri-IA-B Norrskanat.1918

VÅND!

mmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmHmmmmmmmmmmmEEEEEEEEEEEEE

llllllrillillilllllIllIlllllllllilllllllllllllllllllllill!lllllIllIl!IllljlmlfllfllflllllllllllI-IlllllIllIllllllllllllllllllllllll llllllllllllllillllllil-llllllllllllälll

L;-.L::wmäo.:d elaq os gpug ag; m flm m .lgu mo).

 

 

:ulmäoid nllu :lan .Iaåepsao-L qoo .logopqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain