#0885: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

[lll-11.111".li-uI".u.ll-uIn.JFilliTilFHFillillillilmFillilFillillilfillTlFllililmFil

"   axim

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

IProgram
Redan-Söndag 4-6 Juli

lllllllllllllllllIiiIillllllllllllllllIlllllllllllllllllIIiIIIlllIlWIFIIlHI-l l

n mordengel

En inträssant bildserie ur den lilla smidig-a Genettens liv.

Smk på. vitt k -

OO OQQOOQQONONOOOOOOOOQOOOÖ

Landsvägs-
ickan

Skådespel i 3 akter av Urban Gad.

l huvudrollen den berömda filmsdivan fröken ASTA NlEILSEN som
zigenerskan "Luseha".

HUVUDPERSONERNA:

Frkn ASTA NIELSEN.
Hr HUGO FLINK.

Frkn MARY HAGEN.

Hr EMIL ALBES.

LuscHA, zigenerska
Baron KARFF
Baronessan LEONIE
En zigenare

FÖRSTA AKTEN.

å

Skogens lösa fåglar.
Ett möte i skogen.

naluwmäoad elaq as gpugg ag; :N lugn m :gu way

WW

Zigenarblod.
Ett nattligt besök.

ilmllnlllulllllllllllilllllllllIllllIlmllllIlllllIIlllllllllllllllllllllllllllllIlEllllllllII!!llllllIllllllllllllllllllllllllllllilfllmlllll!!!IIIIIIIIII IIIlllllllllllllllllilllflIlIIlIllllllllilllllllllllllllllllllllllllIIIILIJIII

n
ll

lIlllllIllIllIIlIHIElIIlllllllll.lll-llllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllIlillllllllJlIJlIlilllIllllllllIllllllllllllllIi!IJIIllIlIIlIllllIIJIEJlIllIlllllIlllllUlilllllllllllllllllllllIIJIIJlllIIlllllIlllJlllIIJIlJlllllllll

Måndagar, Onsdagar ooh Fredagar nytt program!

.  W

ANDRA AKTEN. w g
stölden. i
Nya förhållanden. i
Bröllopet. i
Baronessan Luscha.

ä

TREDJE AKTEN.

Två år senare.

Signalen.

Luschas hämnd.

Död inför världen.

.5 år senare.

Skogens lösa fåglar.

Blodets röst.

Den kringirrande har fått den ef-
terlängtade vilan.

åååå

ä

05 0.9

0... .ON-IOQOOOOIIOIOOOOOOO... OO......O-...QOOOOOOOOOOOC

årQQOQ-WOQOOOOOQOQÖQQQQQQQ (rå:

Barn äga aj tillträde

lånjenpris; 50 ere esta p1., 35 öre auf-a p1.
KÖP KUPONGBILJETTER l HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Lördagar och Sön-

 

lill!illllllilflllllflllllllllllllllllllllllllll!!!IllilllllIHIIlIll-llIlllllllllllllllllllll

Förevlsningar Måndagar--Fredagar kl. 6-10 e. m.
dagar 6--11 e. m.

 

 

 

 

I I lllllllIJLIUYIllIllllllllillll[IFIlllllllJIlllllllllHIIIIIIIIIFIIIHI

:llTI-ll-I-llillil

 

llllllllllllllllllllllIlllIIIIIIIIEIEIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllImmli-ll-i-"ilml-il I

 

Luleå., Tryckeri A.-B Norrsknnef., 1913v

:weaåoad nllu seåepau qao :eäepsuo faeäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain