#0883: Maxim

Kom Inär Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

IHHHHBEEBBBBBBBBEBEBBEEBBBEBEBBBEBBSBBBEEEBWEBBEEEBEEBEBEBBEBEEBHIIIKEEBBEEEBEBEEEBBGBBBEBEEEBBEBBBEBBBBBHDBBBBBEBBEBBBBB

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

- -JL-I

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER

Telefoner: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

 

r,- KJJ

P RO G RA M .
Onsdag-Torsdag v9-10 Juli

. Trollhättan

" Boxare lör sin .kärleks skull

Gharmant lu-stspel med Max Linder l huvudrollen.

Kycklingar med mammor och pappor

En präktig och inträssant serie från ett modärnt tyskt hönserl med
många näpna situationer.

Kvaliulla timmar

eller

Vålnxaden

lnspelat av framstående italienska skådespelare.

.05

Drama i 2 akter.

AVDELNINGAR:

US ..

l. Lucienne och Viktor älska var-
andra, men han  fattig och
hon  rik.

   

2. I skogen.
3. Vid avskedet.
4. Frieriet.
w F). Nej l w
(i. Ut i världen för att arbeta för
.sin lycka.
7. Brevet, som aldrigl koni fram.
8. Efter några. år.
9. Som grevinna Rocanera.
10. Vid ruinerna..
w ll. Greven och han-s unga maka. w
i lå- Sammanträffandet.
i fab-MV i 13 i Blommorl Köp blommor l rv n i .
i 14. - Drömmar Som Kati-ömmar! NL I Å I
15. "Jag måste träffa digl"
16. "Kom i afton l"
17. Greven reser bort.
aa  aa
18. Barndomsminnen. 1"
19. Vid midnattstid.
20. Mötet.
21. Uppdagandet.
22. "Jag älskar digl"
23. Hastigt sjuk.
24. Eörtvivlad.
w 25. Hon kastar Viktors kropp i Elg
den gamla brunnen. "
26. Ett besök.
27. I ruinerna.
28. Han måste röjas ur Vägen.
. 29. Den dödes uppståndelse.
Ill). Dödssjuk.
31. Pål bättringsvägen.
w 32. Brevet. w
133. Efter kvalfyllda timmar.

00.......OO-...OOOOOOOOIOI O......I-...OOQOUOOOIOOOIII...

0000060 ooeooemooowowooooo

Barn äga ej tillträde.

Biljettpris; 50 öre lzsta pl., 35 öre 21dra pl.
Barn under 12 år 15 öre, under 15 är 25 öre.
KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 är kr. 1 :60. Gäller för båda biograferna.

Förevisnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-
dagar 6-11 e. m.

 

 

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwp"

 

 

Lulolt 1915 Tryckeri-Aktiebolaget Non-skenet

BB
B

JEEBEEBBEEEBEBEGEEBBBEEBBEBBBBEBEEEEEBEBESBEBEEEBEBBBEEEEEBEBBBBEBGBEBBEEBEEGB

SEBBEBEIGEEJEBEJBBBEJEEEEEEEGEEJEBBEEJEEBEEJEIWGEJEJEä

nawuueaäoad elaq es epue ag; gN flm EN .lgu wo).

 

lWP-lgo-Id 11 :Au aeåepaag uno .leäepsuo laeåepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain