#0882: Maxim

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIHEEEEEEEEEEEEEEEEEE-EEEEEEEEEEEEE

EE

  

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIEÅ lEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 

 

 

ÖVRE NORRLANDS ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER

Telefoner:

Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

 

PROGRAM

Onsdag-Torsdag 16-17 Jun

Vill man riktigt  en föreställ-
ningl om livet i det soliga Spanien
bör man göra ett besök i Sevilla,
vilket vi också. härmed inbjuda till.
läl. livligt gatuliv, storartade kate-

 sEvlLLA

draler, gamla, vackra parker, storarq
tadc palats, eldiga spansisker och
danser, allt av en bel-agande varkan
för den, som älskar resor och fram-
mandu folkliv. "

En lnträssant naturbild.

Livet ombord på Ipan-
sarkryssaren "Fylgia"

utom-ordentligt inträssant se

De bilder, som här visas, aro upp-
tagna med-särskild tillåtelse för att
olfentligen förevisas och åskådlig-
göra llvet ombord ii en av våra ino-

Manska"

därnaste pansarkryssare.

[--

Dct är en frid: och livfullt be-
rättad historia från den danska ku-1
sten, där den kåinlxa fiskarlyetolknin-4
gen kämpar en hån-1 kamp med vind
och vågor. Som en röd tråd löper
delse präglad kärlekshistoria mel-
lan den sköna, stolta grevinnan och
den unge finskarfn, vilken, dårad av
mörka ögons glans, glömmer sin
barndornsbrud, den enkla
tade fiskarflickan.

Oförlikneligt vackra. och värklig-

trohj är-

hctstrogna tavlor upprullas i detta
storartade Man ser ett
skeppslorott med alla dess fasor,

drama,

Andra plats kr. 2:60.

genom det hela en av glödande li-.

rie av våra svenska bildler.

pets övningar och gymnastik, 
nalering, inskeppning av proviant
och ammunitionu M Malskjntningar
med snabbeldskanoner och torpedcr.

o

Strandningen"
vid Vesterhavet

eller

Fiskar-ens13-11-31-gtéfuirff-e-V

Stort sensatäinölldfsliådespel från Västerhavet i fl avdelnlngar.

 

Man tor-
de erinra sig homsorn för någon tid
sedan i prassen omtalades, att ett

framställt efter naturen.

sällskap danska skådespelare hyrde
ett fartyg för ftit framställa några.
bilder från havet och hurl fartyget
nedlnann mitt under en rasande
storm, varvid skådespelarna höllo

på att omkomma. bDet är just den-

na episod, som här återges, och en-

tavla av mera stolaftad prakt oct
enastående spänning än det brin-
nande fartyget liygande för stor-
men, har aldrig hittills visats och
torde vara ouppnådd i sitt slag.P

09 9606009009OÖNOOQOQOOQOQQO

Barn väga ej I tillträde.

Biljettpris: 50 öre Tzsta pl., 35 öre 2zdra pl;
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre. I ,
KÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Första plats kr. 3: 60.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1 :60. Gäller för båda biograferna.

Förevisnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön
dagar 6-11 e. m. -

Barn kr. 1:10.

 

Lulolt 1913 Tryckeri-Aktiebolaget Norrsketh

n

IEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEQ-0

 

 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI-IEEEDHIIEI-IEI-ll-Jl-J -

E

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEEEEEEEEEE

VÄND-l

:lawweräoad elaq as gpug ag; m :ma m .lgu Luo)l

 

     

11:11:12on :min l.månpam qoo Jeåepsuo Megapqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain