#0870: Elite-Teatern

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

 

.r

Måndagar ooh Torsdagar nytt progam!

Hr Plumppu

Elite-

Teater

vidl:kyrkan

(Innehavare: 0. W. Andersson.)

TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim193.

f; 4 I-u-v

Bostaden 193.

PROGRAM

f. o. m. Måndag den 18 t. o. m. Onsdag den 20 Nov.

De trognas land r

lnträssant naturbild.

Arbeterskens, dröm

Lustspel.

ddiiigs utflykt I

Komlsk.

llollolnomnoll

 

 

EnlsoN FILM:

EDISON FILM!

Säsongens största attraktionsnummerl

Dubbelgångaren i

Stort amerikanskt detektivdrama.

von Mark, som mot 70.060 dollar skulle föra markis Malkovois
Den världsberyktade amerikanske detektiven Hogart avslöjar baron

dotter

En främling nppsöker detektiven
Bogart, triimlingren kan icke tala
engelska utan anhåller att få fram-
förav sitt ärende skriftligt, vilket
detektiven beviljar. Främling-en
skriver på ett- papper följande: Jag;
heder Er bevisa mig- en tjänst. det
handlar om en dam ur societeten.
vars Eira och kanske även hennes
liv står på spel. Iron är min dotter.
Ni känner mig icke. rädda henne,
jag har blivit sårad av --- - -.
Främling-en han ej fullborda me-
ningen eller tillkännagiva sitt namn
utan sjunker till golvet och dör.

Detektiven undersöker den döde
för att finna nagot som kan iden-
tifiera honom, men finner ej något
annat än skräddare-ns firmamärke i
ytterrouken.

Hogart uppsöker först skrädda-
ren i vars beställningstk han fin-
ner främlingens namn- Markis
Malkovoi. Tidningen kommer och
detektiven får vid första ögonkastet
sikte påV ett porträtt av Markis

över

gränsen.

Älulkovui jämte notis att. ma-rkisen
med sin dutter reser i dag till Euro-
pa. lföljande detta spår skyndar H0-
,frart direkt till :ing-båten.

PÅ HAVET.
Detektiven Hog-int Ombord.
Upptäcker (lubhelgiingnren i säll-

skap med markisens dotter.
Hog-art bevakar alla parets föreha-
vanden.

Markisens dotter sammanträH-ar
med sin vän, som är förklädd till
sjöman.

lfln upptäckt korrespondens.

llltt nattligt möte på däck.

l duhhelg-ångarens hytt.

Detektiven visit-erar och finner vik-
tig-a handlingar.

Ett törfalskat brev av innehåll:
"Mitt barn! Om du vill radda
din faders liv, så lyd tlenin mans
het-allning. Din far".

Hog-Art i försåt.

En förtvivlad brottning.

liloven demaskeras.

 

 

 

 

Iowowowow

Petter som [our-

havande läkare

Barn äga tillträde.

 

Biljettprls 50 öre l:sfa plats, 35 öre 2:dra plats. ,
Barn under 12 år 15 ire, under 15 år 25 öre
KÖP KUPONGBILJETTER l HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3:60.

Barn kr. 1 : 10.

Barn mellan 12 0.15 år kr. 1 :60. Galler för båda blograferna.

 

Iwowuwo Inwowlwl

 

Lnlalt 1912. Tryckeriaktiabohget Non-skenet

 

 

VÅND

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain