#0868: Maxim

Måndagar och Torsdagar nytt prog ram.

 

A
MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

Kom närlnl VIII, Ili får ändå Se hela programme!!

Caximg

Övre Norrlands elegantaste biogralteater

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

 

 

1Program
Måndag-Onsdag 18-20 Nov.

MW

Vid Dalälvens I källor

Härlig naturbild.

Cirkusliv

Snappshots från en amerikansk jättecirkus. Uppseendeväckande ny-
het. - gonopolbild för Maxim.

www-www

s

Heltimmesskådespelet

Räddad från
havets botten

FÖRSTA DELEN. "Plnn-

med nndervatlensbåten

l. Fänriken är förälskad i sin för- gefn- Hd" kommelf Också att
mans dotter. h moddela Eller alla vidare in-
2. Först sedan Ni blivit beford- Strukhomk - 7..
rad torde Ni anllålla oln min Kapten musen"
dotters hand. [4. Undei-vnttensbåtf-n "Plnnger"
il. Fänrian tag-er avsked av sin går till 
älskade före sin. avfärd med Im- .l5. Ulnn. att. :inn något stig-er kom-

lnemlören med i ninskillrnmmet.
"H orr Kommendör VVennWortll
4llet iir något, i milskinrnnlmet.
som oj iir i vill ordning."
lll-rr Konlnionöör, vi måste se
till allt S-fl forl soln möjligt sti-

clervatten sbåteln "Plnn ger".

4. Var god vis-.l mig undervntten- lö.
båtens inre.

5. Bofallning.

G. Till Kommerdören herr Wonv
worth, Härståidos.

-l

1- Härmed erhåller Ni befäl-11111118 ga uppåt, i annat fall iiro vi
att, genast över-taga bellalety :l förlorade.

untlorvattonsbåten "Plnng" föl"

att avgå till linvs med don till

Hampton Realls.

Ni kan på, donna, ieszl1 stanna lS.

på djupet. så uti" Ni ej råkar

stöta Summan med något annat 19.

fartyg. i

9. Denna. apparat registrerar hn-
rn djupt vi iirn under vatten-
ytan. "31.

ll). Genom denna anordning fyllas
lmrlnlst och ulltenbehållaren
automatiskt inml vatten, vari-
genom luften lltströinnlar ollll

ANDRA DELEN.
För-rådet :lv luft blir allt mili-
(lre, fax-nn allt större.

Veln vågar stiga uppåt för att
slviifn hjälp?

. Filnrilliens självnppofllring". Ett
skepp ilar till hjälp.

Dux-kuren går ned och samman-
binrlar luftpnlnpen mecl un-
(lorvzlticnsbåten och tömmer
(lens-amma, Fil att. båten så små.-
llilig-onl stig-1.11V i höjden.

LI)

båten sjunker. 22. Vi iii-o ej ist-find att. manövrera
11. Befnllning-z båt-ein, :lå vågorna brutit sön-
W. llill lfåinrikon I Herr lVoord. (lar maskineriet.

llåir. 23.
1.3. Hori- Kommendör-en W enn-
lvorth har redan erhållit befall4
:fling- att genast gå till sjöss

MMMllMMMM
Robinetts apa

Stormande skrattsuccés.

Den t-:lppre fänriken mottages
med jubel

Filnrikon råder officeren att
genast lämna lund.

Tin dena program äga barn l föräldrars sällskap llllträlle.
Samma.

Ej en-

Biljettpris 50 öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra plats.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

 

 

WIXVW WIXVW VIIXVN NIXVVI WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN NIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW HIXVW WIXVVI WIXVW WIXVW WIXVW WIXVN WIXVW WIXVW WIXVN WIXVVI WIXVW WIXVW VIIXVW HIXVVI HIXVVI NIXVH HIXVW NIXVW WIXVH NIXVW

 

 

MAXI" MAXIM MAXI" MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

iLuleå., Tryckeri-AB. Norrskenat.,1912

VÄND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain