#0856: Malmgården

"12

å
l
l

5

I .00000 000". m0.. ON m NO ON... I..
b I

 

Om."

Q4-
.000.600.. 0....
O

 

Förbvlsnlngar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m.I Söndagar kl. 5-11 a. m.
Valrje förevisning cirka 1 112 timme.
Biljetlprlser: 1:Sta pl. 75 öre, 2zdra pl. 50 öre, barn 25 öre.
OBSJ Kuponghlicker ir 10 st. biljetter - 1:sta plats kr. 6: -, "2.:er plats
kr. 4: 00 säljes vld ingången.

vf.,f..f..ä.f.10.if.9f.ato.f.,f.10.10..f.,f.,f.1f.,

-z
e
q
ä
-z
e.
-2
-2
-2
-:
e
e

f?
g"
:0
2?
:6
O
3.
hv
E"
O
3.
g
å
g
EI

Lördag, Söndag den 7, 8 Dec.

Namn och nyfl från
U. S. H.

Intressant amerikansk filmjournal.

 

 

 

Film Unlon

 

 

 

 

 

 

Transatlantic-film

Bara en
balettilicka. w

Transatlantic-film i fem akter.

Skitkul-s llllln MIl-klge 0I Hura! Hon
var bara en liten fattig hnlellllirkn,
som 4inng brydde sig Om.

 

Xug lkmrrle Mlirlgo blyl lg-ifl om llmn lvfil-
lr, nron drl LklnldrÄ aldrig fulla errnm- ln
1:11. kasta bort sig hill den (här orlfrgan
Elmer Wnllnlls. som lir-mins mrnstrr nöd-
4välml-l-gl ville ml y.han sknlhI in.

1En (lag blev Mliulge nllKl-vleas slormzlör-
1lvjlusl, (fliprry Blow skulle l"ha vn riktig
hejdnndrnxi e "llwlliillning Llrmnnuu Who:
sig eller lxriugrlrs slut. Och sal
kom Mlifdszr img lill wlan flirt hon läng-
Incle elin".

-- Sr- Ihär. sndr (f-ln- lwll jag pru-
sirutrm mr llorkwoll för lg,

Lllilrbgo säng uppY vhon blev linlrässrrzul.
Det er den stilllligaslc man -hon sell..
nell lll-an mig så rmaang och wåirllig ut,

yMwn Midge yvl-il-la mi Ewan, oc-h så er-
bjöd dig Rockwell all göra lmmir släll-
yskap. Rockwell, som hon lya-kw sal-g 
ÄDrléikhigr irl, var ju precis som rulla "de .m-
rrhia. Han drog henne lill sig mh ville
kyssa limma., och han 1kmn ilmrl Will-slag,
som lim-wo slmmmmus rodnad till ilreunrs
misilklc. Då - lent var kanske Mlixllgm
råilrlduliug - gick klörrcn Hill bllrn upp,
nwfh llion simma-[los :baklänges li milnn.

En (irl svnarr återfinna vi Mirdge på
eu iharlorl. -Hlil komlmzlr också Rnakwoll.
UM här 111110 nöclwålmivi-gly all. wiign. mt
Rmfkwrll nrli M-lriko funna ul varandras
-hmnli-gvlloler. D61 var rn Vacker alla"
vild havet., ndir teljrärwurnu härjade hlln-
kn i skymningrn.

- Jag vrl, all Ni förlxirlrr uni-g", -snrlr
Ful-kwnll. Kan Ni orkan :ilskn mig?

Och Ill-"f kunlll- .Vidvin-l

 
 

 

 

BARN ÄGA EI TILLTRÄDE.

VÖWWVWVÖWWVÖW  "  I f 

 
 

-WW WWWPIWÖWQQQOW

Luma 1018. frl-yeåm-l-Afn, Normans
Z

w

Information

Title:
Malmgården
Printed year:
1918
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain