#0853: Godtemplarhusets Biograf

Fli-mvlanlngar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m.. Söndagar kl. 5-11 e. m.
Varje filmvisning cirka 1 Ijz timme.
Blljetlprlser: lzsta pl. 75 öre, inom pl. 50 öre, bara 25 öre.
038.! Kupongböcker in 10 St. biljetter - lzsta plats kr. 6: -, min plplll
kr. 4: 50 sill-läs vid ingången.

fåQQGGGQWQQWQQQQQQQGQGQQGWQ

Tisd. den 31 Dec., Onsd. [Nyårsd.] den 1 Jan.

Journal for allt och alla. XIV

Minerva-film.

Ett nytt filmmärke och en ny stjärna.

Skinnerfs
lövstföd e

Minerva-komedi i fyra akter med
BRYANT WASHBURN i huvudrollen

Wdllimm Manmim; Skinner var On
111llomofllctrllilgwl; lycllellg mlålmxlskli. Hans
illuslrn, dlwn rara, lll-llzi Honey. var lllnnimn
.dl-n 1ömmnnslc- malm, 100211 ml Skinner
om elftlerxnlifflclmrgurnu llok msn från ull-f
whellwl nl Hill sin vi-lln i en av lörlnlällw-
nn. tyaktm han att lnwnfiw: fHHlHldk-S :i
lmns lycka,

Del var hun-:L vn 1111Lawl3iunnäm: som rll-
kat :ln ilkilvvas silmvn. Hela världen
lyckles vara full mw sunltlningm- .men
själva salnuulc de (lvl lll: lillållslt wlterwåml-
(lo. Val-hällle du monwnvrurlle lmrm möt.
le du småningom van-0 :älg de ml var
lväfbfcnlla eller fyrlnle-ntn, Alla ville klo
pruta -nlenl och Äalla löroliilllo så unldvr-
hal-l: lsiil-u. Det börjnllh- rollzm bli :en vd-
wl om Skimmer ocvh hans inlträssle "lill"
barn.

lill-n så lm ((lwg :llmiälllaldv Honey honom]
sin s-tom ilnlllembnra hemlighet. Dot
skulle hll tiilllilkninu: i fam-iljvn Fllcinnrr.
hlallo wlloklioi- Walso-n sagt,

Vfur det mliijliyglt? lllel Svindlullc "för
Slcinnlors ögon, En 1:LI-villan, on Wlllimn
lllnmling Skiunnl- junlilm-l För slå skulle
lllan unlnrlllgllvlls (het-.1. Och han skulle-
blli fur upp Åi dmgmll Hun slnullo 1llli ou
slor mmm, skum slknlln lllöja wn-nmol Slkifn-
nel- .fmlorl ärm och ryklhavhvt, Han sllnllllx
:Än amp: kanske la .Villa Run-vol ll Ihlesill-
nfinl: som Unesildloul: vl Un-llvlll Stulna Of
Annei-im! En ny Lincoln kanske r-ller
en uy Wloofdww Wvllfson!

Och så kom Klan (lag llå Skinner flak
Iåim. sig vzucl änslzm vill äga. När lllcl
stom ögionlbliluk-el; nallkuldles lfzums (let (bil-
(le läkare coli wa-nuuln wlbll-klml l I Å
lmsveil. Skinner Vanldrafle rolilm av lufh
mn. Vall alku-llx.x fhhn la sig till under
denna ollihlligvn väntan?

När silgnnlnn linllllilgmn kolin i-nslxltlo han
villcl av "ämm-:lan in. filll Honey. :min lxlg"
[lär bllelk mon loemlv. Vill sllu sida lhnllls
110111 1deras lilla. lim-n, Skinners lömtfild-
dv.. I Idelwvalmlma :mlålnllc lille :fömta gru-
1ulsze-rnla. DM var hol-nur Tin-wgrhliru nell
Pmlkiue, Skinners komumlljtowo , Sin-m
:Lim-(le sin Försla impvalolmlng lör lir-
mnws nye dl-llälgwalle. melllförzrmlf- on gun-g-
llllst. :lll gevär m, ll. lllksakmz

M Hmi lll-(u- lvulv. mxgm] mW-änifllilu-g Wil-
llrim i dalg- prcwis, salrln Sklimwi- nål-r 110
nmfmklumll! nvllvlill, mon mir him Iblir
stön-o , . .

Sklmlm- 1slzlnuzulw- mitt i mlmlngwl.
Vall log nl llonmyl llvon 1Irowmlo ansik-
lvl null i lmdllc-n.

-- lll-l är imigml pmjlliv, Wlilly! DM. iir
bam-u mn flicka.

Skinner lmjarlll Lill. Dllir rnmilzule alla
lwns l-nltslult. Men han kvävde sin be-
slvlkfwlsb.

- Hlou iir mycket rat-an än qmjlkc. 0th
så får hon Ililella Homy Skinner - (let
Sir hela Fhlllnlaldlefn. Odh vom 4vfetl När
hon blir slm- är nu: vannnn vallar vill
presillllonlt.

WWMOWWWNWNMO

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

 

Luleå 1918. Il"1-yn-ke1-i-A.-B. Norrukenot

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain