#0848: Godtemplarhusets Biograf

GoDTEMPLARHUsETs

 

FÖRE-VISNINGAR ALLA. DAGAR. DÅ LOKALEN EJ ÄR. UPPTAGEN FÖR TEATER, KONSERTER 0. d.
FÖREVTSNINGAR FRÅN KL. 7.30-1030 E. M. SÖNDAGAR KL. 6-10.30 E. M.

Onsdag-Torsdag den 15-16 Nov. kl. 7-9-11 em.

 

Program E

VICTOR

HUGOS4

Sllll lllElS [lllll Silllll

Andra. delen tager en tid av 2 timmar.

Vikwor Marie Hugo, en av förra
århundradets märkligaste män, föd-
des i Basalneon .den 26 februari 1802
och dog den 22 maj 1885. Hansbstloft
fördes till sitt sista viloruni inrer de
största ärelbetygelser, som någons-in
:kommit uilågiofn människa till del.
H-ans jordiska kvarlevor vila i Pen-
tiheon".

Victor Hugo glänser lej iblott som
lyrisk skald, rutan var också en
romanföirtfattare och
Han tillbralkite sin ibarn-

framstående
dramtur-g.

 

Biliellpriszri

 

dom yi Italien och Spanien, började
vid 10 års ålder skriva vers. Bland
lhans diktvcilk  nämnas "Feuililes
d ialutom-ne l , (Höstblad), I iGhants
du crépusoule " (Skymningssånger),
dramennaJ 7TIernani" och "Ruy
Blas" samt romasnerna "Les Mise-
rablesH (Samhällets olyok-sbiarn) och
"Notre Dame".

Såsom författare utvecklar Hugo
- utlom språkliga föntj änster - ge-
nialitet, känslovänmxe, bildpnakt som
ingen annan.

lzsta plats 50 öre, 10 st. kr. 8:50.
2:dn plats 36 öre, 10 st. kr. 8:-.

Ur pressen:

Dagens Nyheter: "Samhällets o-
lyekslbarn", historien om den [för-
rymde straäången Jean Valjean
som ykäincupar sig frwm genom livet
mellan hämmdlgirilga., lärelystna och
illvilliga människors onda anslag,
torde vara alltför väl känd för att
-b-ehöva refereras. Filmen avhand-
lar denna livsskildrilng i levande lbi-l-
der, inspelade på ett sätt, som stäl-
de allt vad som visats hiär i den vrä-
gen definitivt i skuggan, och .uppfo-
to-graferade med en teknisk fulländ-
:nin-g, om vilken menn ej haft en Va,-
iii-ng.

 

 

Stockhom Dagblad och Afton-
bladet: "Det var minst sagt förvå-
nande att finna detta Hugo ls mäster-
vlärk så ieffelktflrll-t på lbilografdluken,
som det visade sig vara tack vare en
i allaJ avseenden lbeundransvänd
iscensättning. I De inbjudna, scenar-
tilster, prässmräfn ooh andra, åsågo
föreställningen med märkbar för-
nöjelse oelh srtort gilllaalde - -

Socialdemoluaten: "- - --
iStycket  viäl inspelat, med; spän-
fnzmde dramatisk behandling, ooh
kommer helt visst att draga stor pu-
blik".

H

Barn äga ei tillträde

Luleå 1916. Tryckeri-A-B. Nomkenet

IIIEIIIE "läIIlEIllElllEllIEIIIE"IE"IEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE lIIEIIEIIIEIIIEllIEllIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEHIEHI

-n
.n
-I

lll

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain