#0846: Godtemplarhusets Biograf

GO DTEMPLHRHUSETS

 

FÖREVISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR ANNAT ÄNDAMÅL: ONSDAGAR, TORSDf"tGAR, LÖRDAGAR, SÖNDAGAR
KL. 8-930-11 E. M.

I [lördag den 11 nu. kl. 8-9,3o--11 Q. m.

ahés aktualiteter n:0 ll

Årgång 1915-1916.

QQWQWQQWQWQWQWQQWWMWWWWWWWQW

Tillvärkning av grana-
ter till det grova
artilleriet

QQQäQQSQQSQQWWQWQWMQQäwbbhmä

Kökschefen
Kalle

inta plats 50 än, 10 st. kr. 3:50.

BilieiipPlSZPI mm mm as än. to st. kr. a;-.

 

I
91383338383333-.13-

Program!

i la ll lt

DRAMA l TRE AKTER

Två ingenjörer av mycket olika
karaktär arbeta :om kamrater Lii-
sammans på en fabrik (wli ti-ilt maila
till principalens (lotter. Denna föru-
tlrar till att börja med :len yiigstr
inf-.li eleganlaste. mini litet hur wii;

Avdelningar:

i..

Två kamrater med olika karak-

tär.

2. I nöjesvärltlems virvlar.

3. Träget arbete vill ritlrorflct.

i. Han vägrar en kärleksförkla-
ring.

i). "Jag skall tala, med min tar".

6. Väninnans förbindelse.

i. Förlusten vid spellmrilet.

En förmbgenhet att vinna.

9. Ruinen.

lt). En uppfinning- av största vikt.

ll. "Jag anhåller mn Er dotters
hand".

12. Det skamliga1 förslaget göiiies.

13. Den minerale accepterar.

l4. Hos (len mystiska antifkviwts-
handlaren. i

lö. Ritning-arna stjäle.

tall-Ia l9lfi. Trvcieri Afli Norrskenet.

av HONNE osh LAINE.

.Bil småningom att han inkl.- lilmt iir
liitt-sinnig uti-tan om; 1.1 en sklirlc. som
velat stjäla. ncli oiiiilitV-.tgöra fi-:ik-
terna. av kaninatcns. :ii-latt. l- iinn
innehåller många .spåinnanfltx (it-li
dramatiska. moment inc-ll hkall. Milk-:1:1
ses med allra stå-ren intriisse.

     
         
    
 
 
 
 

lö. "Vem iir (let .wo-nl .smyg-ter kring-

fabriken 29""
lT. "Dessa ritningar tim utan liv-
lydelse".

IS. ""Åvprovliingell av maskinen
måste hindras".

lf). lllflåtlct utföres.

20. "Stoppa för Gulin Kkull iriz-.ful i

21. Katastrofen.

22. På. sjukhuset.

23. "Han .ropar licistiiintligt- pa ert
namn".

24. En viilkmnmm sjuksköterska.

L f). Sanrvvtskval.

26. Han anger sig,l själv och sina
merlbmttslingar.

27. Polisen Ita-spåren.

28. .En dramatisk häktning.

29. Alis-tittaren infångas.

fltl. "Jag skänker er min hand".

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain