#0845: Godtemplarhusets Biograf

GODTEMPLARHUS

ii

www 
1 i...

I?

 

FÖRE-VISNINGAR ALLA DAGAR DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAG-EN FÖR TEATER, KONSERTER o. d.

FÖREVISNINGAR FRÅN KL. "INN-10.80 E. M. SÖNDAGAR KL. 61-1030 E. M.

FPQdag-Liördag den 10-11 Dizc. kt. 7,30--10,30 q. m.

  

Översta Storman
i nfpika

Roamk amerikanskt tecknad bildserie.

 
  

 

  
  
  

I bedrifter

Intressant bildserie.

  
 
 
  
 
 

Biemme: 13mm

Ryska hydroaeroplan-

Fiskarna i Kings Lynii 

" Prmgrram:

Rika tai-(bmw

Det evigt kvinnligas makt

HUMORESK I TVÅ AVDELNINGAR.

Demi-.1 liumorefsk är utan tvivel mi
:w (le allra 11115121 (len umtyi-kte kn-
miikern Prince någon sin utfört. Hun
Spelar icke blott nllns vili" vän Pet-
ter, utan även lilvtters syster nia-11 Sig:
själv som Petters systers mitten-nyare.

Spelad av Prince i två roller.

De six-um", där Petter ml] hannÅ sys-
ter smutidigt uppträda, tim :iv en
flråpligÅ humor. -- Som Petters illu-
Unkel. Också utför sin roll meil turti
0011 utmärkt gott humör. kan åskå-
ilm-rn vin-u säker mn en gl-.ul stuml.

AVDELNINGAR ;

l. Den rika onlieln unliimlf-r.

2. "Vi måste riktigt tjäsiku lör
honomy 1.

:1. thikeln
sina-k.

4. .En näst liusjungitru.

5 Onkcln iir .svag- tör (let evigt
kvinnliga.

ti. "Flickan är riktigt. sötu.

i. "Jag" tycker om er Och iiiI tör-
11165543117 " .

S. "Flickan 1112151143 genast, ur lm-
siet". i

9. "Var iir den
frun 

10. y:Hon iii" ilörl".

1.1. Petters syster anländer.

12. Onkeln blir åter kär.

"TänkJ om syster tar arvet".

HHan Skulle intv få min

systei" y .

V). Pot-tor Sätter sin plan i viirkf-t.

lim" lit-yt-ilivt1 lwsitänul

tilevli ga jung-

 

 

 
  
 

1: sta plats 50 öre, 10 st. kr. 3: 50.
Zaira plats 35 öre, 10 st. kr. 8: --.

Biliizttpriserz

Luleå 1915).

Tryckeri Aili-5. Neriskenet.

lti.

I Li

Hultin-s
mmm".
En geinonstiini s-putisertur.

En titliestliger dispyt.

"Jag Vill inte Vela. :w P1", min
fröken l"

I.11111 tippföi-umlc kan innÅ ur-
siiktnsu.

systvr lim" underliga

Petth iir törtjus..

"Jag 111mr tumt mikeln.

Vald Petters syster 11114 utstii.
NNi skull tft min törmögon-
lu-it-H.

Den tiil-stil. limjungtrun tlykor
åter upp.

"Vnilj är ni icke (113112-YA

"NOIL men jag skull liiimtsi min
lwiffmt".

 

VHTug; mig och min tiiirmilgen-
lukt".
nNi tin- aldrig titt (Sw f"

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain