#0839: Godtemplarhusets Biograf

-u
:nu
.nu

iii

.nu
mn
.a-

ill

:sättas

lll Ill

FÖRE-VISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR ANNAT ÄNDAMÄL: TISDAGAR, TORSD AGAR, LÖRDAG-AR, SÖNDAGAR
KL. 8-9.30-11 E. M.

Lördag den 9 Dee. kl. 8-9,30--ll em.

 

Program I

Pathés Veekoblad Nzo 3.

Näsduken.

Några vyer

Detta är historien om en svärmor
och måg, som hjärtligt avsky varan-
dra och aldrig försumma ett tillfälle
att bereda vanandra obehag. Tack
vare en parfymeracl spetmläsduk i

hemlighet nedstoppad i magen; yt-
terrock, ställer svär-mm? VJtill en rys-
lig histovia, men bli Själv lLill slut
avslöjad.

(Cumberland, England)

Fortsättning av

Newyorks mysterier.

Femte episoden:

Fjärde episoden:
Den mystiska rösten.

Chefen förI "Den sannnanknutna
handen" smyger sig in i Clarels la-
boratorium för attV lägga. förs-åt för
honom. Elaine Dodge ringer då på

-telefon till Clarel och bancliten sva-

rar i Clarels namn ooh får på detta
sätt veta var Elaine har det viktiga
dokumentet med förteckning över
bandet-s medlemmar förvanat. Följ.

den blir att. banditehefen beger sig
till Elaines bostad. Här är han nä-
ra att överrumpla Elaine och bemäk-
tiga. sig dokumenten, då Clarel ge-
nom en nyuppfunnen appanat, som
förbinder hans laboratorium med E-
laines våning, lyckas skrämma bort
boven, som tror huset vara omringat;
av polis.

irån "sjödistriktet"

Den giftiga. kyssen.

7lDen sammanknntna hanidensli
chef önskar skilja Clarel och fröken
Dodge åt, enär de tillsammans med
alltför stor framgång kol-sa hans
planer. Genom ett lömskt för-sålt

lyckas hans hantlangane framställa
ett fotografi, som synes visa ett Cla-
i-el bedrager Elaine och i stället äl-

skar en annan kvinna. Elaine tror
på anklagelser-.na och hon och Clarel
skiljas i osämja. Clarel Viakar emel-
leifbid överI Elaine och han blir Snart
i tillfälle att rädda, henne, då hov-ar-
na. lockat henne ned i en kloakled-
ning fylld med giftiga gaser.

 

Biliettpriszr:

Hm glats IO I".
min pm: 35 öre

Luleå 1916. Tryckeri-11.3. Nomkwet

g 1

Barn äga ei tillträde

Ill

EIIEIIIEIII

IIIEIIIE lIIElllEIIIEIIIEIIIEIllElllElllElllElllEIllElllElilElllE MIEIIIEI"EUIEIllElIEIIIEI"ElllElllElllElllElllilllE

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain