#0838: Godtemplarhusets Biograf

-
h
-

-Å-
-.-
- -

FÖREVISNINGAR ALLA DAGAR DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR TEATER, KONSERTER 0. d.
FÖREVISNINGAR FRÅN KL. 7.30-10.30 E. M. SÖNDAG-AB. KL. 6-10.30 E. M.

Lördag den 9 Dec. kl. Lao-10,30 em., söndag den m kl. 6-10,so em.
IIllIllllllll-lIlllllllllllllllIIl-lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl-IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Program q

Hos ententemakternas trupper i Grekland.

Utflykt i La=

En oväntad present.

Fortsättning på

Newyorks mysterier I
De sju mi. lionerna

Amerikansk detektivroman av ARTHUR B. REEVE.
22DRA EPISODEN

1 :sTA EPIsoDEN.
Spökhuset.

Samtidigt som Elaine Dodge var
glad över latt för alltlid vara fri
fr. "Den sammanknutna. handens"
förföljelser var hon naturligtvis
mycket uppskakad över upptäckten
att det var hennes släkting och till-
ärnade make som varit det fruktans-
värda bandets chef. Likaledes var
hon upprörd över det slut han fått.
Hon längtade efter absolut vila och
-hon beslöt sig för att lämna New-
york och tillbringa någon tid hos
sin gamla amma Tabby.

Huset där Tabby bodde hade en
gång i tiden thillhört Bennetlt. Se-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllvl

Biliettprisczri

dan Bennettfts död had-e varje natt
hört-s en del mystiska knaclkningar
som uppfattades som spökerier. I
själva Värket var det emellertid ki-
nese-n Wn-Fangs medhjälpare som
här sökte efter den sannnanknutiw.
handens skatter, som iroddes Vara
förvarade i husets källare. De lye-
kades dock Pbortföra en blecklåda,
men denna innehöll endast en mys-
tisk ring som visade sig vara nye-
kyeln ltill den förborgiade skatten.
Ringen blev sedan under hemtrans-
porten till kineskvarteret stulen.

 

 

I Elaine.

Chiiia=dalgången

(Algeriet)

Ringens hemlighet.

Någon tid efteråt köpte Clarel en
ring hos en 1antikvitetshandlare i ki-
neslovarteret och förälrade den åt
Wai-Fang hade fått reda på,
lfönhållandet och lurade helnie i för.
såt för att taga ifrån henne ringen.
Clarel fkom emellertid åter till und-
såittning just i rätta ögonblicket och
förstod nu 1att det måste vara något
särskilt med ringen, och gick till sin
vän Jameson för att experimenteraA
De börjnde undersöka en girottgängå

 

under huset ldär kineserna hittat
bleekliådan med ningen, och hittade
på en av bergväggarnn två märken
under varandra, liknande dem mys-
tiska guldringen. Under det neder-
sta lmärket fanns en öppning stor
nog att släppa ner ringen i. Clarel
släppte ner klenoden i öppningen
oeh ett stycke därifrån öppnade sig;
en nisch i bergväggen. Där fanrns
Bennetts miljoner.

IllllIIIIIIIIIIIIIlllllllilllllllllllllIlllllllllllllillllI-IllllllIlllillllllllllIIIIIIIIIlllIllllIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIII

Izsta plats 50 öre, 10 st. kr. 8:50.
2zdrw plats 35 öre, 10 ut. kr. 3: -.

Barn äga ei tillträde

 

umeå 191 nl Twi-.kunne Norrskenet

IIIEIIIEIIIEN!ElliElllålllåillElliElllålllålllålllåliEYEIIIEIIIEWEIEImål"ElllålllålllElllälllålllElllElllElllEl-IIE

-
-
-

IIIEIIIEHI

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain