#0836: Godtemplarhusets Biograf

GODTEMPLAHUSE

       

FÖREVISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR ANNAT ÄNDAMÅL: TISDAGAR, TORSDAGAR, LÖRDAGAR, SÖNDÅGAR
KL. 8-9.30-11 E. M.

Söndag den 25 Nov. kl. 8-9,30-ll em.

HI

   

Program!
Pafhés akiualiieier. N:o ll.

EIHEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE
=ili=m=in=m=iii=

Leriorsen vid Trondhiem.

Härlig naturbild.

De båda dockorna

Heinie- och Lonle=Komedi.

En rik amerikanska annonSei-ai.1
efter en talande docka i naturligI
storlek, för vilken hon vill betala
5,000 dollars. Heinie övertalail Lonie
att spela docka och låter bära doe-

Säsongens roligaste.

kan väl einballerad, upp ltill ameri-
kanskans palats. Men den lockan-
de annona-ien om dc 5,000 dollarna ha
även Fileslzat. en annan film, som klä.
dei1 ut sin syster lill docka, En

mängd komiska för-veckllngmr upp-
stå härigenom, vilka sluta med Hei-
nes och Lonies avslöjande.

.I --
- ..-
.n m,-
.-
-u

Händerna i mörkret.

SOGIETETSDRAMA I TRE AKTER av Zl Rollini.. Iscensatt av Felix. Wanyll.
En ung ingenjör arbetar i-asilösl
på att avsluta en viktig uppfinning.

llIEIHEIIl

lll

lll

lid snöpliirl avvisad min för alt liäm.
nal; söker han att iihsffiia viinnenS

nummer zur kirzinnallagra-Fisk konsl.
Bilderna från ingenjöi-rns :lfåisl och

       

2 Hans narniaste man och ian sedan upplnnnng. llolgden blir en kala- av den stora Ialnuioliramlen am 
 harnaären Sköta: unde: tiden mästa- slriiof, yifl vilken lian själv :får sälta1 förstklassiga och kunna gott kon. .u
3 dels sina noJen och knrliaei-ar ingen. livet till. -fn val, inspelade filmen kni-vera med det lwaalra Som presie- -I-
"- jöifens unga frn. lrlan blir cinelleil- har att up iSa några väl-liliga glans- vals på området. 
lll . ., . . . .. =
= Filmen atergives i naturliga farger. -
.... IH
m =
= Ti
0- ? 4

lv f  we L-
ä "== " "KLM -mmn g
m lll
.-

-

-

Inta glam-511m 10 ut. kr. 3:50.
Intra plats 35 än, 10 st. kr.P 3:-.

. Bilieilpvisver:

Barn äga ei tillträde

EIIIEIIIElll-EIIIEIIIE"IElllElllElIIEIIEIIIEIIIEHIEIIIEIHEHElEIEIIIEllESIHElllElll-ålllElllälllålIlälllålllålllälll"

u
u

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norra-kanel

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain