#0835: Godtemplarhusets Biograf

Illåiliålll

EIIIEIIIEEIIIEIIIEIIIEIIIEEH

Il!

u-
Ä.-
-u-a

3

m
ha..
:nu

.f l!

re
lä

iii

Eäå

- a-
.- en,
m m

älllEIIlEIIIEIIIEIIIEIIIEWIEIIIEIIENIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE"IEIIIEIIIEIIIEIIEllElIIE"IEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII

ooDELaRH sET

 

 

Program I

Pathés Veckoblad Nzo 3.

Näsduken.

Några vyer från

Detta är historien om en svärmor
och måg, som hjärtligt avsky varan-
dra och aldrig för-summa ett tillfälle
att bereda vanandra obehag. Tack
vare en parfymerad spetsnäsduk i

hemlighet nedstoppad i magen; yt-
terroek, ställer svärmor till en rys-
lig historia, men, bli själv till slut
avslöjad.

"sjöaistriktet"

(Cumberland, England)

Fortsättning av

Newyork mysterier

Femte episoden:

Fjärde episoden:
Den mystiska rösten.

Chefen för "Den sammankmltna
handen" smyger sig in i Clarels la-
boratorium för att lägga Pförsåt för
honom.. Elaine Dodge ringer då på
telefon till Olai-el och banditen sva-
rar i Clarel-s namn och får på detta
sätt veta var Elaine har det viktiga
dokumentet med förteckning över
bandets medlemmar för-varat. Följ.

den blir att banditchefen beger sig
till Elaines bostad. Här är han nä-
ra att överrnmpla Elaine och bemäk.
tiga sig dokumenten, då Clarel ge-
nom en nyuppfnnnen apparat, som
förbinder hans laboratorium med E-
laines våning, lyckasskrämnia bort
boven, som tror huset vara omringat
av polis.

Den giftiga. kyssen.

"Den sammanknutna handenle
chef önskar skilja Clarel och fröken
Dodge at, enär de tillsammans med
alltför stor framgång korsa hans
planer. Genom ett löniskt försat

lyckas hans hantlangare framställa
ett fotografi, som synes visa. ett Cla-
rel beidrager Elaine och i stället äl-

skar en annan kvinna. Elaine tror
på anklagelserna och hon och Olai-el
skiljas iyosämja.. Olai-el vakar emel.
lertid över Elaine och han blir snart

i tillfälle att rädda henne, då bovar- ,

na lockat henne ned i en kloakled-
ning fylld med giftiga gaser.

 

Bilielipriser:

1:a plats:
2:a plats:

75 öre. i; 
50 Öre.  f

Barn äga ei tillträde

Luleå 1916. .Tryckeri-L-B. Nomkeuet

  

-
,-
-

EIIEIII

IIIEIII

m IIIEIIIEIII

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain