#0833: Godtemplarhusets Biograf

GTEPLUSETS

i!
å

    

FÖREVISNINGAR ALLA DAGAR DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR TEATER, KONSERTER o. d. "
FÖREVISNINGAR FRÅN KL. 7.30-1030 E. M. SÖNDAGAR KL. 6-10.80 E. M.

Onsdag-Torsdag den 13-14 Dec. kl. 7,30-10,30 em.

L" IlIlIIIIIIIIIIlllllllHIIllIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllliillillllIIIIIIIIlllllllIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "i"
m I w
m "J
m m
I." Pvegvam w
w m
m v LI!
= . . I I I I , I I =
1.." Hur varmsmaslmn llmxnml lieurlus filnamn Irauar. e
lll . m
= I."
ll-l =
m - - I!
 - - Hällamlar Im! nu varma limma. 
ll! 1 =
= Ill
gg 5
TT? I m
E Den hederliga pastorn. i Wake- .n u . I."
 field, vilken är en from och hjälp- E
E sem man, ser med förtvivlan sin dot. 
 ben- fara -bort med slottsherrn, en ut- . 
E svävande 11nt adelsman. För att för. . E
 må den unga, flickan att följa sig 
E låJter haxn en föregiven präst viga. E
 dem. När flickan upptäcker det .. 
E skamliga bedrägeriet återvänder D  E
 hon till sin far. Q 
E Dem unge adelsmannen blir ursin- .I I Q I E
I" mg, och för att hämmas på dottern Aventyrsdrama, mspelat bland mdlaner och cow-boys. I"
E låter ham kasta den prälktige man- 1 E
 nen i fängelse för skuld. Men när 
E den unge mannens far får kännedom - E
 om wsin somls nedriga handligssätt, be. 
 friar han den gamle präsfnen och e   e E
E tvingar sin son att hålla elna givna . 
"I löften - W Lustspel med Prince i huvudrollen. E
E Illl
III i E
.3 v m
I." IIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÅIlllIIIIIIIIIIlIlllIIIIllIllIIIHHIIHIIIIHIIIUEliiiiilll-IIHHIHHIHIIIHIllllllillllIlIHIIHIIllllllllllllllllllllllll ä
Ill 1 V 1.:-
E V " " - :sta plate 50 öre 10 st. kr. 8:50. -I , I-

m Blllerr-lszr- man pm, 35 öm: m n. kr. m... Barn aga hlltradz å
E I."
I!! .. .. =
:Illzlll=lll=lll=llI:lilzllI=llI=III=III=iII=II52llI:lll=lll=lll=ålälåiiiålllålllElliålllälllEIIIEIIIEIIIEIIIElllEl-ll: II

 

Luleå. 1916. Tryckeri-A.B.Norrske-net

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain