#0831: Godtemplarhusets Biograf

GXODEMLARHUSES

    

 

FÖREV IUNGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR ANNAT ÄNDAMÄL: TISDAG-AR, TORSDAGAR, LÖRDAGAR, SÖNDAG-AR.
KL. 8-9.30-11 E. M. i

n

Tisdag den 12 Dec. kl. 8-9,30-ll em.

 

Program I

Hillman lililunn [155m n i Nalinlialll,

Dem hederliga pastorn i Wake-
lfield, vilken är en from och hjälp-

0 P ll
sam man, ser med förtvivlan Sin dot.
h ter fara bort med eloitislierrn, en nl-
. I svävande ung adelsinan. För att för.

må den unga flickan att följa sig
låter han en föregiven präst Viga
dein. När flickan upptäcker dely
Yekarnliga bedrägeriet återvänder
hon till sin far.

,,  Den unge adelsmannen blir ursin- I
nig, och för att hämnas på dottern
låter han kasta den pråijktige man-
nen i fängelse för skuld. Men när

den unge mannens far får kännedom
om sin smrs nedriga handligssätt, be.
friar han den gamle prästen Och
wine-ar sin son att hålla sina givna
löften.

nu:
m
nu.
an
I...
.-

lll
lll

-

a
c-
.u
-

lllålil
lllElll

I detta sensationella akrobatinnn- tidigare framförts i denna väg, och
mer overtrziffa de båda akrobaterna Vi följa med beundran deras skick-
"The Dar and Dar" allt, vad som liga och smidiga rörelser.

Den eftersokte- Hur väninnan i hnxninn Hermes Damemia tränar.

Äventyrsdmma, inspelat bland indianer och cow-boys.

- en.
n.. mn.
I. m

Sllålllå
EIIIEIII

-n
av.,
nu:

lm] ilmuäu i Yunnan. Pifääiänlifrofle-

 

Biliellpriszr: 32:33:32.5 32225: EGP" äga tillhållth

IIIEIIIE "IEIIIElIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIllElllEylllElllElllE lllålllålllålllålllälllälllålllälllålllälllEIII-:Elllälllä

hun: 11111 mar-"ALA-.L A D Nnmbnnm

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain