#0830: Godtemplarhusets Biograf

GTEMLUSES

FöREVI-SNLNGAR ALLA DAGAR DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTÅGEN FÖR TEATER, KONSERTER o. d.
FÖREVISNINGAR FRÅN KL. 7.30-10.30 E. M. SÖNDAG-AR KL. 6-10.30 E. M.

Söndag d. .29 Okl. kl. 6-7,30-.-9-10,30 2. m.

lll

EIIIEIIIEIII

lll

-
-lI
-

lll

-
-
-

EIIIEIIIE IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE!lålilåBUEIIIEIIIEIIIEIIE IIIEIHEIIIEIIIEIlIElilEllIEIIIEIIIEIIIEIllElllåQlläålll

Elko Journal qJozo 104

M

IllllIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI-IIIIIRIIIIllIIIIIIIIIPIIIIIllllllIIIIIllllIllllIllllllllllllllllllIlllllllllllllllll!IllllIlllllllllllllillllllllllllilllllllllll

"nu plats III är.. 10 u. lur. 8:59.
MM [mm 85 in. N It. kr. 3:--

Biliellpriszr:

i :Program

n

x

DRAMA I FYRA lAKTER

Sir Thomas Gadby, en rik och nn-
sedd man, och Carruther-s, ett hitte-
barn, som genom duglighet och e-
nergi bragt sig upp till en framstä-
ende ställning, äro parlamentskfxn-
didater för samma krets. Cnrrut-
hets älskar sin mcdtävlares mynd-
ling, den vackra Gwen, och har vun-
nit hennes hjärta, men han avviéas
skymflliygt till följd av sin okända
börd av den stolte sir Thomas. I

ODERSPLIKT I

AV HARALD WESTON.

Dagen före valet upptäcktes det,
att Charruthers är sir Thomas son,
frukten aKV en förbindelse med en
kvinna, som sir Thomas i sin ung-
dom lchr-aigit och iövergivit. Vid
den förol-åittade kvinnans dödsbädd
försenas de båda politiska motstån-
darna, far och son. Den förre avsä-
ger sig kondidatnren och sonen blir
vald samt erhåller den .våokra
Gin-ens hand. I

Barn äga tillträde

 

Luleå. 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

lllElll

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain