#0829: Godtemplarhusets Biograf

lll

GODTEMPLHRHU SETS

FÖREVISNING-AR ALLA DAGAR DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR TEATER, KONSERTER od.
FÖREVISNINGAR FRÅN KL. 7.30-1030 e. m. SÖNDAGAR KL. 6-10.30 E. M.

Måndag och Tisdag den 30 och 31 Okt. kl. 7,30-9-10,30 e. m.

 

- Program

Veckoioumalen nzo 9 En människoöde

Drama i två akter.

I nöd och lust

nya

nmmmmmmmm W

I lzm plats 50 öm, 10 ut. kr. 8:50.

Biliettpriser-

Komedi i en akt.

oävömrnen

Drama. i tvål-akter.

2:dm plats 35 öre, 10 ut. kr. 3:-.

En fattig fiskarflicka Amina har
i denl rike herr Lebrun en hängiven
beundrare men föredrager sin ung-
domskärlek en fattig sjöman, Willi-
am, och gifter sig med honom. Äk-
tenskapet blir lyckligtloch välsignas
med en dotter, Yvonne,. Efter en
Itid ger sig William ut på havet. Men
fat-tyget råkar ut för en förfärlig
storm och  förlorat.. NVilliaun är
den enda av besättningen som lyc-
kas rädda sig till livet. I två år li-
der han den bittraste nöd på en obe.
bodd ö. Underl tiden hade hans
hustru, tärd av fattigdom och nmbii-

 

 

randen, låtit övertala sig av den
rike Lebrun att ingå äktenskap med
honom.

Den som död ansedde sjömannen
kommer emellertid tillbaka, men då
han erfar :förhållandet vill han icke
grumla Aminas lycka. En dag
sprang den lilla Yvonne in i ett hus
som håller på att rivas. Lebrun, som
rusar efter utan att. akta på faran,
enikonnneif, men. den lilla. flickan
räddas av XVilliam, som överlämnar
henne i sin mors armar. Och nu
möter intet hindre för deras åter-
förening.

X

Barn äga ei tillit-de

Luleå 1915. Tryckeri-Ars. Nommet

IIIEIIIE IIIE"IEIIIEIIIEIIIXEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIEIIIEIHEIIIE lllEIIlEIIIEI"ElllEIll-:EliIEINäIIIEIIIEIIIEIIIEIIEI-ll

 

lll

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain