#0826: Godtemplarhusets Biograf

GODTEMPLHRHUSETS

 

 

FÖREVISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR, UPPTAG-EN FÖR ANNAT ÄNDAMÄL: TISDAGAR, TORSDAG-AR., LÖRDAGAR, SÖNDAG-AR

KL. 8-9.30-11 E. M.

Lördag den 4 Nov. kl. 8-9,50-ll e. m.

PFOinlm 2

lll llllill lzll l Upprättelsen

SKÅDESPEL I TRE AKTER AV G. L E P R I E U R.

Wii-WWW

Billv i Iinl sill nu

 

Biliellpriscri åiåiå 311222 22 2:21 3223122331 -

 

Pierre (le Clinlitelm11) lever ett
lyckligt. familjeliv, som avbrytes

därigenom alt han förälskar sig i en I

(lansös. Denna förbindelse 11m- ell,
hastigt; slut genom krigets utln-olt
Och då Pierre kommer tillbaka åter-
vänder han ångerfull till sin familj.
- Filmen ger inh-ässzinla bildex- bå-
de från det eleganta livet i Paris,
från striderna vid fr-Onten och från
sjukhuset Filmen är Sålunda. högr-
akluell -och (len är inspelad nwlfl
konst och skicklig-hel.

Barn äga ei tillträde

IIIEIIIE

ll EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIllEIIIEIIIEIIIEIIIE"IEI"ElIlElllElllElllEl-IIE

Luleå. 1916. Tryckeri-A.-B. Nomkenet

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain