#0825: Godtemplarhusets Biograf

FÖRE-VISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR. ANNARl ÄNDAIVIÅL: TISDAGAR, TORSDAG-AR, LÖRDAGAR, SÖNDAGAR
KL. 8-9.30-11 E. M.

Söndag den 5 Nov. kl. 8-9,50-11 e. m.

 

E IJJ
"I IlIII-lIIIIIIIIIIIIIIIlIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIllllllIllIIIIIIIIIIIIllllllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIlllIlIIIlIIIlIIlIIlIIlIlIIIllIlIlIIlIlIIIIIIIIIIIIIIII =
E i Lu
m =
"=- Lu
III =
ä [LI
I" m Pam =
E I."
m =
E m
m =
E m
  I k  d 2 i I I L"
= I V =
- ,  l m
I." TIDSNYHETER. SP ORT. ALLEHANDA. I."
m TRAGEDI I TRE AVDELNINGAR. m
i-l-l En :For-skuingsresande, min :illa m
= trott Vara död, åfervändcr efter =
-I I I o många års frånvaro och finner då m
m sin hustru gift med en annan, en  -
= kare. Hustru döil av skrämsel och =
 forskningsresanden rövar bort pa- 
= relts dotter. Många år efter-åt räd- E
- - dai? läkaren en ung flicka från dö-
l-Ll NATURBILD. I den och denna :Flicka befinnes vara g..
= hans egen dotter, varefter de båda -
II" rivalerna försenas. Denna roifnnn- m
E iis-kn historia är på ett synnerligen =
 I lyckat sätt åskådliggjm-d på1 filmen. 
= n u o u o o I Läkarens nobln person är utmärkt"- :-
- framställd och filmen har en mängd l i...
lll gripande och vackra scener. -
m . nu
"I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIlllIlllIIIlIllllllllllllllllllllllllllIllllIlllllIllllllllllllllllllllll L"
u! I."
m i m
= f " " , Inta plats 50 ör.. 10 ut. kr. 3:58 " V i , n =
m Blllellpmszr. m pm. 35 5..,10 .L kr. M; Barn aga el hlllrade m
III

.l- - - .I - - .- - 1- - .- .- - - - -n m u. - .n .I - .n ur., u- .- .- .- - -
-lll-lll-lll-lll-lll-lll-lll-lIl-lll-IHM- lll-Ill-III-lll-lll-lllmlll-llI-lll-le-III-lll- l-f-lll- -ll -lIl-lll-MllI-lll-
- - - - - ..- .l- - - .m ...- -w- - - - u. .- n- - - .- - - m - c- - - - .I .r

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain