#0820: London-Biografen

1 Telegram.

Till den ärade biografpublikenwi Porjus får härmee meddelas, att till f

 

 

London-Biografen

förevisningar Lördag och Söndag den 30 Nov. VWI Dec. kommer bilden

Guldbröllopet, som är utsatt å programmet, ej att visas, utan i dess ställe
L

106.153;ng från
i Cirkuskupolen

 

[EHRKUSDRAMA i 2 AKTER.
AKT. l AKT. ll.

1 På Cirkus Brxnmyrl; :311. (firknsnns stor-.l attraktion. "llnrnlllinls
2 Skolrytturjnnan Rose Älnilnml. (lÖdSmUUIUYUTH- I I
g. II.yt,m1.g.m1glewn- 31. liunslnln Simma]- lwvlstu förvstillnlngen.
4. Det först-.1 mC-tetl.  [(ij work phi"- ,  .I , ,
3 Greve Hmm mn Harden- Slll. Pol-baredelsern-.x lnll .forestallmngmn
., i ., i .. . i, ... el. Rose salt-ter sm plan 1 varkei
h Jag; must-f tmita lar. .,. Fun fn . I
Pi fu. HI I -tm :9. wons n mngen.
v j w" 1 1:10 " JM. lfurstlens log-o
b" PH tu nu" näml- 27. Hästen lir rwl-(Jlig"l Älåtte alll gi: väll
9- l fifmmliddu33501- "28. Dold bakom llruperivl.
lll Hemma hos lade-rn 29. Glansnumrel.
ll "Jag älskar honml "I 30. lllntrén.
12 Ett hårt fudersllJiil-ta.. . Ill. Under cirlmslsupnhm. " r
13. Vul cirkusen. Den nya skolryitnren. 32. lliiwsieln blir ånyo orolig. I
14. Den föl-sta framgången. Ilil. Fyrvärkeriel
lö. Stormulnle bifall. 34. l eld och rök.
lb". Blomst-eI-hyllningar. 315. Ett pnnktfnnt ögwnl-ln-k.
1 T. Konstniirsiwumlsjuku . 30. Dödssprånget. v
18. Kritiken. 37. Nere i cirkus. Publikvn i panik.
19. När lmwt 0011 nvnnd förenas. 3,8. Förbi...

För att alla skola komma i tillfälle att se detta värkligt spännande
drama, hållas tre förevisningar varje dag: kl. 6, halv 8 oeh 9 e. m.

I
I
l

www-"www

"rm-Am. Ronan-uu", LULEÅ, 1912

Information

Title:
London-Biografen
Printed year:
1913
Place:
Porjus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain