#0818: Biograf (London-Biografen)

(London-Biografen)

giver före-visningar å

 

 

i dagen den kl. e. m.

 Haiurscenerier 

OBSJ Utan gensägelse en världsattraktion utan motstycke!

2 Konstfilmen Heltimmessliådespelet .ev

I Det gröna giftet

---- eller

Dryckenshapetts förbannelse

Socialt drama av Gerard

Det har i dessa dagar talats om heltimmesbilder. Denna bild är i sin hemska värklighet den måst
gripande som hittills utgivits från någon biograffirma. Har varit förbjuden i flera städer, men har nu godkänts
av rikscensuren. Vi förmå ej giva ens en svag föreställning Om detta dramas oerhört gripande innehåll. Det
måste ses. En förlust för livet gör den som ej passar tillfället. Förevisas blott denna gång.

Denna bild är en social lärdom, är beundransvärt Väl iscensatt o. mästerligt utspelad av framstående aktörer
Efter stora ansträngningar har det lyckats oss att anskaffa detta skådespel och Vänta
att här, som på andra platser, Vinna publikens odelade erkännande

w

 Entré 25 Öre 

Luleå Kretsloge av l. O. G. T. Kretsrådet

 

 

Luleå 1912. Tin-AwB. Norrskeuet.

Information

Title:
Biograf (London-Biografen)
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain