#0817: Grand Biograf du Nord

Grand Biograf lill Ndllll

[en av Skandinaviens lörnämsla ambulerande hingraier, under ledning av undertecknad]

gi ver före Visningar

 

LAGO DI COMO

En den härligaste nattllbild! den Adda. vilken nigör Lugn di Co-

Utomordentligt vacker l-ild av mos nldlöde. Adda. kommer från
den förtjusande alpsjön Lago di Oo- Ortlor Alperna, går gen-om Sjön C0-
mo. Vi gör-.1. en Ting-båt-stnr till ido- mo nell utfaller i Potloden.

STADEN COMO

Storartade scenarier från de italienska alptrakterna.

Hornblåsaren

Enastående vacker dramatisk bild från danska krigen.

NYTT! NYTT!

inn lerlins sinnlilnanne anlnnnliliird

eller

När indianerna dricka .benzin

Aldrig har Biografknnsten uppnått sådan sucees, som i denna bild.
En attraktion utan motstycke.

llnlslluu-lliidrellarnlnn-lnnll

Bildens innehåll: Vyer från striden. En marknads-

Miliarclarvlagerskan

Första range attraktion. Storartad sensationsbild i 26 avdeln. eller
Jakten efter en 1Ilencngift
Säsongens hittills praktfullaste och innehållsrikaste bild

Henna bild skildrar på ell livligt.

sind. ett. äkta .inierik-inskt-cilroph-
iskt giftorniiil. :En ung amerikan-
ska. som i likli-:Åt med sina medley-
strnr. hyser en nppriktigy respekt.
för det enda. som fattas den Ny-.i
Världens g-uldmag-nater, nämligen
ell klingandix förniinri namn. och
Qom med sin snndn. prnktiskn blick

mer alla! (le unga Vardagssnobbarna,
som svinrnia kringh deras förmögen-
het, över axeln. "

Vi få dock se av qdenna händelse.
uti ett gammalt stort namn och
gamla traditioner ei alltid utesluta
lågllel mdr feg-luft.. en god och lmr-
tig mun döljus otilaasi bnkmn blyg-
Qninhoten.

Nedanstående rubriker giva en antydan om innehållet i denna upp-
seendeväckande bild:

.Pension-.aint vid linvslmndel

Vid tennibplan i skogen

r[liivlasnde tillbedjan-e

En kärlvksförklnring

Hon föräldrzmm

Beundrurnzi övr rliiggizi

En fin idé

V zidllail lni n gen

9. Medleailparel engageras

10. Arvtagerskan på åktur

11. Vagabonderna. transporteras
l-ill platsen

12. Eli. över-[all i skog-en

fl. Homaiisten som räddan

"JJ-TCDilfAQSLOl-d

14. Den beräknade anstift-aren
i kommer för sent

15. l strid med räddaren

lll: Kärleksdrömnnir

IT. På nnwikkziféet

lll. Den glömda svansjnk

lll. lintnnisl-en med sin mor

20. "Åln lycklig trio

Til. llliljardörens trädgård

22. Läraren med sina elever

 Kärlekens makl

24. Vi två skola. aldrig- Iskiljas

25. Den misslyckade friare-.n upp-

träder
26. En nvvisad duell.

Röde-sunda kannlstation. Skarp--
skjutning med knnoner vid Karls-
borg. Skövde, stationen. Skövde.

dag. Järnvägar-enn över liillingen.
Axvall. stationen. Axvall. vyer.
Axvall. beväringen rycker in.

Rösträttlrvinnans framfidsdrömmar

Häjollöst komisk.

Magisk musik

Strindbergs l-ikfärd

Olika slag av nalionaldanser

En stor del nationer representerade. - Vacker, lärorik, storslagen.

Den nye springgossens upptåg

Underbart vacker framställning. Bland skrattbilder ett evenemang utan jämförelse.

Ett så genomgående gOtt och tillika åtoft program garanteramvi att den ärade publiken aldrig skådat.

Grand Biograf duxNord är en garanti för att den ärade allmänheten får se det bästa biografmarknaden har att bjuda

BiljettpiK-Xser 50 öre, barn 25 öre.

 

Vårdsamt G. HERMANDO
X .

X Luleå. 1912. Tr.-A.-B. Nomekenet.

Information

Title:
Grand Biograf du Nord
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain