#0816: Göken

Måndagen den 24 April 1916

ä s t s p e I
franska llansl En

 

lele

llll Ulllllll

PROGRAM:

I. La danse de PEsplaVe Mareau
Model-ne: 2. Danse Norvégienne".

3. Danse Silhouette .... .-

Grieg
Blon

BoB som FAMILJEFAR

FILMFARS av THE VITAGRAPH Co.

Ett av de roligaste filmskämt som hittills utkommit

Obs. tiderna!

 

 

 

Farväl min korta sommar

SKÄDESPEL I TVÅ ÅKTER. -- Ofticin: VITAGRAPH.

Entré:

Valerie bovistar tillsammans med
sin far en konstnärsloal, där hon ge-
nom sin skönhet och sin begåvning
tilldrar sig,l allas uppmärksnmhot. --
På balen träffar hon sin lärare, bild.
hnggaren St. Clair, bland vilkens
bästa elever hon är. Einellan dem
råder en vann sympati och de roa
sig storartat på balen. Fadern trives
utmärkt bland de glada konstnärer-
na, och då en gammal vän, Martin,
Iörehåller honom att det ej är rätt
mot dottern att låta henne umgås så
mycket med sina kamrater, ber han
honom skålnitsamt bliva hennes för-
inyndare.

Sammanfattning av innehållet.

Men skiiintet blir bittert allvar.
Skadad Vid en autoniobilolycka av-
liderl fadern, och Martin blir Vale-
ri os förmyndare. Hennes arv är slut,
och för att ej ligga sin förmyndare
till last gifter hon sig med miljonä-
ren Preston Spel-ry, vilken tror, att
hon skall bliva ett mönster för en
god hustru.

Äktenskapet blir dock mycket
olyckligt, då mannen, en hård och
kall egoist, ej förstår hennes käns-
liga natur och har helt andra in-
tressen. Den enda ljuspunkten är
hennes lilla son, på vilken hon slö-

ff sar all sin inneboende ömhet, men

hela salen 1 kr. I

 

Luleå. 1916. Tryckeri-AB. Norrskenet

inte ens här tillåter mannen henne
att vara sig själv, utan han gör allt
för att skilja mor och son ät, under
motivering att sonen skall härdas.

Till slut blir livet i hemmet henne
odrägligt och hon reser bort tillsam-
mans med St Clair, vilken varmt äls-
kar henne.

Spel-ry, som först nu förstår vad
han JFörlorat, begagnar moder-skär-
leken som medel att återfå sin ma-
ka. Han fotograferar den lilla gos-
sen, som av längtan efter mor bit-
tert gråter, och då1 hon ser fotogra-
tiet segrar moderskärleken över kär-
leken till St. Clair.

Uhsl Ingen översitl

 

ning.

Information

Title:
Göken
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain