#0815: Göken

g 7-8, 8-34 10,

i Gästspel

 

Egypten. 1.

 

La danse dlApis ................ ..

3510-11 e. m.

av

lele

till Uillllll

PROGRAM:

fllllll lllllSlSlll

 

Torsdag och Lördag den 20 o. 22 April

Obs.

tiderna!

S tra uss

En Phonnenr dn (lien solaire Etah, Legyptienne danse antoi r du tanrean noir sam-é,

Moder-ne. 2.

.lea choréographique avec Voiles Waldteufel

3. DanseSilhouette....-..-.mmm... ,,,,,,, ,, Blon 

 

 

 

handshövdingens döttrar

FILMSDRAMATISERING I TRE AKTER efter romanerna "Landshövdingens döttrar" och "Daniela Hex-z" av Marika Stjernstejit.

Entré:

Förutom den i äktenskap födda
dottern Elvina har landshövding
Salta "aven en oäkta dotter, Daniela.

Så erhåller en dag Daniela order
av niodeatelierens :förestånderska
att gå med en hatt till fröken Salta.
.lillvina lovar Daniela att snart låta
höra av sig Och de båda skiljas.
lvtlionnnen på gatan stöter Daniela
tillsammans med en ung man, löjl-
nant Paseh. Hennes fästman, nota-
rien Karell, försöker att tala vid
henne. Hon stöter honom tillbaka.

Under tiden vidtager Elvina åt-
gärder för att bereda åt Daniela en
tryggare framtid. Notarien, som sål-
.lunda får i uppdrag att avlägga be-
söket hos Elvina, är ingen mindre
än Peter Karell, Danielas fästlnan.

Daniela begiver sig till sin vän
löjtnanten. Hon märker inte att hon
följes av sin fästman, notarien Ka-
rell. Daniela aktar ej på Karells
:förnmningar och böner, utan stan-

nar hos Paseh och dennes vän,
Douglas Christmas.

Ytterst bedrövad underrättar han
i ett brev Elvina, att han ej längre
kan stå henne. till tjänst med av-
seende på Daniela.

På grund av Pasehs synnerligen
dåliga affärer finner denne sigY nöd
sakad att se sig om efter ett rikt.
parti och tror sig,I i El vinn hava inn-
nit räddningsplankan. Snart Se Vi
dem förlovade.

Daniela träiv r Paschs vän, Doug--
las Christmas. Denne iir intagen i
hennes skönhet och övertalar henne
att följa honom till London.

Ett år efteråt se vi deni båda i
London. En dag möta de en slus-
kigt klädd man, som i" jer dem.
Det är Paseh. Emellertid räcker
det goda sainförståndet icke länge
mellan Daniela och hennes vän. EfP
ter en häftig seen lämnar hon honom
och går sin väg.

 

 

hela salen i kr.

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Nornskemt

Daniela är nn lämnad ensam i den
stora världsstaden, utblottad på allt.
in fattig musiker på ett nattkafe
hyser medönikan med henne och vr
henne till ett pensionat. Jilöreställd
för föreständarinnans dotter igen-
kåinner hon i dennas -eislman nota-
rien Karell. Denna upptäckt slår
henne med skräck och Daniela skyn-
dar ati i ensamheten på sitt rum be-
gråta sitt liv. . .

Emellertid har Elvina grundat ett
barnhem för föräldralösa små oeh
i vården av dessa har hon funnit sitt
livs intresse. Ett brev från Kai-ell
i London underrättar henne om Da-
nielas belägenhet och föreslår henne
att taga hand om Daniela. Elvina
bönfaller systern att komma tillbaka
för att hjälpa henne i henneslivs-
verk. Daniela uppfyller med glädje
systems begäran och snart se vi de
båda systrarna dela glädjen av det
gemensamma arbetet.

   

  

Ohsl Ingen översiu

 

ning.

Information

Title:
Göken
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain