#0809: Akademiska Föreningens Teater

iiiisiiaJ oreuiiigens leo. ,.

åevy-Journéen.
Direktion: HILDI WEBB-[MARK

(Medlem av Svenska Landsortens Teaterledaretiirening.)
Kamrer: HARTWIG FOCK.

freöageii öeii 17 januari 1919 kl. 8 e. m.

Den stora revysuccésen:

LY II Il ll ll S
ålllllSllllEH

(Jonsson et comp.)

Revy i 3 akter (hsta akten i 2 tablåer) av OTTON HELLQVIS

 

 

 

  
 
 
  
 
 

     
 
 

 

 

 

 

 

och av John " ,,
Kostymer från Holms kostymnteller. Stockholm.
efegie; emil-li ernmarf. Jfapellmäslare: årolus Jlelunö.
P E R S O N E R:
FÖRSTA AKTEN. ANDRA AKTEN.

Tablå l: Tamimrcn. Den var en gång 1894. Hmmm-union. Det var en adam 1919.
Jnniie jansson 8: C:o . . . . . , . . . , .. Hariwig Feel: ÅInnne .. ,. ,. . Huriivig Fack
Grazieiia, hans Fästmö , Eslery Hoimqvisi-Ericssen Zieila . . , Estery Hoimqusi-Eriesson
Polis Kvick, smörgasnisss ...... .. Gusiuv Lans-t) ign Luisun ,. . l ennm Lim.
Rnoirstriiin, iuniisurvakrrn--sture Ludvig Runaegrsn Fatima Joniirnun .. .. Julin Claesson
Professor Bromnnrinr .. Julin Ericsson Kinng, nypsre.. Ludvig Runusgrsu
Lyckans fé . Anna-Lisa TOSki Kzlbilreidivun . Anna-Hsu Tosil
Cupido.. . signe Nyquisr viison.. .. . Jolin Ericsson
skönhereu. . siggnn Anden Kalle, guinsoh . Ellen i-inguro
Fantasion. Eiisn Hsgnrri En rimlig... . . Eriir Magnusson
Erotlken , Clary Hngard v I I
Gmdie" I. Hulda Matsson Byråbnlett: Siggan Andén, Signe Nyqiiisi, Annu-

LiSil Tosil, Gunhild Ehrenrnfirk, Ellen Och
Tribal u.- Mulmlon. Dee m1- un gäng 1894. Cian Hugurti, Huiriu Mnitssun.

. . . . . . . , . .l Hurrwig Fonir

Junns .. ..
Grazieiiii . Estery Holmquist Ericsson TREDJE AKTENÅ

  
 
 

 

   
 
 
 

 

 

  

Pelle-HH i- GW" .WVÅI ui-answlwmmfsssimwn.
Broinnnder . . . Jolin Ericsson
Binnca .. , . t Gunhild Lidén-Ehrenmnrk Junne .. .. .... Hartvig Fack
Rosé: Honrii. . . . . . . ,. Aunu-Lisu Tusri Granens . Esrery Holmquist-Ericsson
sigge Wuiir, nu rie smula-sångare4 Erik Magnusson Viison . . ., ohn Ericsson
Liirs Bondesson . . Jolin Ericsson Laban, vnkimi-i .re i B. K Gnulav Lövin
"Liierre . . Ludvig Rundegren Koiie, byråchel udvig Rundegren
15,, dam. Siggan Andén Fatima . . . , .. . .. Julia Claesson
" i I q l:sm damen . Signe Nyquisi
Can-0,1 dansas av 251ny Holm-imSi-Erwswm zniru dsrnun , . . . Eiisn Hngnru
Anm-Lsti Tosti, Siggnn Anden, Huriwig Foclt, 3;de dgmenmn . H Siggan Andén
Bun Ehrsninnrir nell Ludvig Ruiiriegrsn
med solo av Gniilav LlSvns. Eldbnlett: Gunhild Lidén-Eiirenmurk, Siggnn
Anden, Huidn Mattsson, Signe Nyquisi, Annu-
i Mellan i:sin uktens iablåer endasi eii iiori uppehåll. Lisa Tosil, Ellen och Clnry HtigardÅ

,) Gus-tm: Lövås utförde huvudrollen i .Pam Linckes revyopr. Pet! Pst!

SKRATTSUCCESI

M" Ensam uppföranderätt för svenska landsorten! .M
Mail stannanile bifall nppiöiil i Stockholm iaijii iiiiiii en iiel säsong. Giles för närvarande i iiaiiiiii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företällningen börjar kl. precis 8 e.

5 minuter före ridåns uppgång gives en första, 2 minuter före ridåns uppgg
Från ridåns .uppgång hållas dörrarna till salonger
i

 

B I L J E T T PR I S
Försia parkett i . 3- 50 : Galleri
Andra purketi 3: ff E .
i. ,. " . 2: se 3

Förköp dax!!I
Biljettluckav
isii

Information

Title:
Akademiska Föreningens Teater
Printed year:
1919
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain