#0808: Röda Kvarn

5 EEEEEEEE EEEEEEEEEEIEEEIEE]EEEEEEIEEJEIEIEIEJEIEEIEEIEEIEEEEEEIU

ElHEDEEEIEEEIEIEJEEEIIEEIEEIIEEIIEIEEIIEIIEIEIEEEI ilEiEiEEE EEEEIE

EEEEEIIEJEEIEIEIEJEJEEEEEEEIIEEEIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJEEKEEEEEEEIIEEIEJEHEIE][EE]

 

 

u slnrslaY för

IILJETTPRIS: Första plats 50 öre, andla plBCS 35 UTE.

bYGEda

Fredag". Liimnga. nu.. söndag... iii. mi.. 1-11 n. m.

Barn 25 lwh 15 åre.

Förciilsnlngama lunga onvhnim, varför den ärada publiken kan kamma och gå när min hälst.

Program gräns, 055.1 All: Frnllagar är Drhgrimmcl (IIIMM för har".

 

8-11 e. m.

Klipunghlioker å 10 SI. färska pl. 4 kr., 10 st. allde pl. 3 kr.

Program Fredag, Lördag den 3 o. 4 kl. 7-9 o.1 9-11
samt Söndag d. 5 April kl. 5-7, 7f9 o. 9-11 e. m.

PUIIIIIEIIS SIS

få"

Fredag kl. halv 6 e. m. Barnförevisning.

wwwwuwn-a

mr en värmsnmnkiinn a man Kvarn. nimen .em en mi av 2 rim,
Gen ä, rum jämfiivug med sin föregångare an wains. aiiianpris
su im mf min mulen. Knnonger mmm. i uiiiäziinnkan.

 

FILMSDRAMATISERING l 5 AKTER.

efter Slr Envani Bulwnr Lyttons berämda roman med samma namn.

v..nn..-ji, ...nn ngn... ...ni nu...
.n Tf! i-Hm Knst ilriihbiidns av

 

 

.1.Y ...n min., Aili ...ii iyx ...i
luimi hMLi- Minh-r nvitikmw tide-
n... ...nnnnn in.. nni. wwwnvfin.
iiiiilvrili -iiY ililiiiiilvl vi ir .
Vid i 4 I
inn... i.
irr iiiv w (li-i hu" P.

Edwmd Unlvers liuvdmdli ri :in
imiimiiis sisTA mami n. 1i..
i.. ...inn-niin .kam-...g min man...
...nn-...inn ...mimmi nn.. .inn n...

-- I... nn ...pmm inblick i .ie
.in .mnnnnn innk nni. ...minV

   
 
 

   

 

  

 

Du.. 1...innnnnn- ...ninnnn n,- i..
siiiwkili liimpiid för filmen, filma-
ih-nmnii., iiimnnr också en
...min kup.. . ...munen-x innehåll.,

Mm! kmnluinwbiiek iim huvud-

 

,,

 

...nv...n-..-.n.iv innnkinrn. mimmi..
mn ...11.- mm ., .inn
mind.. mn...
inninn . ...i ,
...innnkn inningen. dn.. man... uni.
..iy.-i..b..nn..n.in av .in-nnninn Ar-
inn... ...niinnnn i... . E .jann-
. i i .innignn .ii-n niin... innn

 
 
   

 
      

.gi n. lm.. 4....
.1 min... .. .n..

snnin-.nn .ni ink... ...nd mn...

.innnnmnnn in... ...i iiingiV ng...

in... ni. in.. nu ...nin i.niwii....i.-i .
niiniinin... ...mn .in niin.. .unfun
nn .n-nnn.. .mi 4.inmgnn ...in .in
.i.-.- ...nn-n vunvinn niin... Qui.
man... fin-n in.. nnnnn. nia uni.
in... .in .i n.. ...in-innan. Inn. ni
...giiwmr

iiiimnn .n- ...m bninniimii nn...
.1.-i finn-i. ii......n.ingi.ri.ini nan.
...m ...knnnnin

 

 

  
 

 

iåfåfåm

Till denna bild har censuren givit sitt tillstånd att barn få medfölja äldre, mi är liljeiinriseu dksamma lör barn

Luiel 1914 Tryckeri iL-iä4 Nnmimmi1

IEEEEEIEEEIEEIEIEIEEELL EEEEEEEEIEEEHEEIEJEIEEIEIEEEIEEEEIEIEIEIEEEEEIEHEIEIEIEIEIIIIEEIEIEIEIH

1 Kvarn

Tlsdagar. Onsdagar oeh Torsdagar kl.
vnrlu iörevisning 1 if, timme.

EEEEEIIEEE EEEEEIEIEIE-EIEEJEEIEEEEIEEEEEHEEJEIEIEIEIEEEEIEEEEE

ii

EEEEEEIEEIEEJLE]EIIIIEEEIEJEIEJEIEIEIEEIEEEIEEEIEEEIEEI ilEiEEEE EEEEF

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain