#0806: Röda Kvarn

0000000000000 0000000000000 000000000000000000000000000000000001

Norrlands största, för ända-åtal byggda hlogralleater. Föraulsnlngar Måndagar. Tisdagar, Onsdagar oun Torsdagar kl. I-ll ll. m.
Fredagar, Lördagar ooh Sändagar kl. halv 1f1l o. rn. Vario Iöruvlsnlng 1 ll.. timme.

 

Gåä-QéWQ-000000

Förevlsnlngarna lorrgä oavbrutet, varlör den äradn publlkan kan komma och gl när som hllst.
BILJETTPRIS: Första plats 50 öre, andra plaks 35 öra. Barn 25 och 15 äro. Kuporlghölåkor å 10 Si. första pl. 4 kr.,10 St. and" pl. 3 kr.

magra... grams. omm Ana Frauagar ir prngrammar .manar ra.. han..

0000000000000

Program Måndag-Tisdag 30-31 Mars

 

avets maiestät Samvetets rösl

Hänfiirinde nalurscunerlel.

Drama från VITAGRAPH I! akter
AVDELNINGAR:

  
   

. 1.-
lluslrnn I I..

llm. 5:1 ...mr ull 1l1.i:11r..1-1.l
l 1...-

.Pupth nya skor

EM kolnssalt roligt Skämllllmlmor.

 

1

l

l

.

lr .

7. .x Swan.
8. lhmnnwl.
(I llnslmn (li
m 1101.......-..a-1mums.

11 rr... 161.... Um.. Mau-...0.1.

 

. ...
12, Shu-h- hnr r1-,.-4l.rm-:l Mi1. flirlw.

Egyptens pyramider  

11

l-l. Star-[unl- m u k

115 Um. .11.1 tärnan... 1.... 1.11.. ej
man...

11".. lm mmm... v..r.....- u. g...-

   

Hagsr mms-r...

vr..

JT, Unus dotter.

18, Unn möch Ful-ns son.
,. k

fil lllllllllllllll SlllllllU mål 

Uppseondovävkando Iustspelsallr aktion!
deväckande fllml

Det roligaste skämt NI halt säkert se!!!

 

"m 1.... v Ruin.. i. mn ...i
L ämnar".

nämnd... påbörjas.

11....1.1-.. .111m pr. ...n-.1.

11.11.. 1..
Ira-...- .10.

mm...- ...n "001. :rn-11....V den..
...m fam.le 11.10.".

111... 1.. .10.- 15. him-ma .öar
11...1e..-;111.1.w...

ver...- m. 1....

För le rädd" nvxinlwn,
nade.. ..

n.1 1.:.41- mm.. .-1.1 11.110... m.

Världens mcsl uppseen-

   

Lusrspel l 2 mer.

  
  
 
  

1-1.. k.-....;..-......1.- .-i..1....x
1.....1....1. .Y "

dj...
. .1.1 uu .....- .lm-...a rr.
. m..- .111 .... 1....

 
  

.
....- 1.1-1. lux-liv".1
..i..-,-...- 1 . mur-r lill .-.. musa..
..-..ry. . .11.11.1111 Sig ...lura-...n
.11. man 1....- 1.1... ..1.,.....11..11k1 ua..
Gli-hl.

1111.11... ...- won-1.4 ...11 .
..a...1.. m1. ...liga ...mer ...1.
14.11.... 11-1. wlan 1......:..-.

 

     
 

in... lax.-
m.. hc...
V1... a...- ..1 1 .11.1 ...ln 1.,

x.. 1.1..V 11... ...Hannah-1.... 1.1.....1.1.

000 00000000000000000000000000 9000000000000 00900000000000000000000000

  

0000000000000000000000000000

 

Barn äga ej tillträde

200000000"

00000000000000000000000 0000000000000 000000000000000000000000

bum 11314. Tryuke.. A-B Nan-an

äråéaéwééåww

få)

60000000000000 00000000000000000000000000 9000000000000 00000000000000000000000000

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain