#0803: Röda Kvarn

IPJEIEEIEEEJIEEIIEEIEEEEIEIEIIEIEEEEEEEEEEE

   

    

g
r.
1:.
LI
l:
c.
:l
n
c.

.-
.

 

thrilll fiir

Frmgnr. Lördagar ull Ibndllnr kl. hllv 1-11 a. m.

311580!

 

l[EEEI[i]Elli!IEEIEIJIIEIEIIEEEEIBEIEIEIEJEIEJEIIEIIIIII

öda Kvarn

Tluiapr. Unldagar och Torsdagar kl. l-H I. In.
Varla filmvisning 1 V: timma.

Fmvlullngnm W oavbrutet. ulrllir den [min publlllnrl lur: komm mh gl när som hilst.

IILJITTFIII: Flith Illa!! lll är.. Indlt pilla 36 öm.

Program gratls. OIUJ

llrn 25 och IG ör..
Alll FW lr prlgrlmlnut tlllllai för bam.

WOW

Kllpnlllbötlknt å 10 Si. "Irsta pl. 4 kr.. lll il. IIIIIII Il. I kr.

Program Onsdag-Torsdag 25-26 Mars

m

lll [Hål Ellllll MlIIllEIlEHHI

En synnerligen lntrissant bild.

 

 

 

  

 

 

UEII Vill [lllllll

 

Amerikanskt slagnumllwr! MÅSTERFILM!
Nemmmnslusmpel utgivet ev "emlak Films camp. s men.
lustspel utgiv-ei nu Nordlsk Fllms Genua. med IIITA SABIJHETTO I
huvudmllen.
AVDELNINGARNA:
1. Vid middagsbol-det.  vvnull den gamle kim-.kuren
2. Knmtese Ulrikns mnktbud. humla till den sista fil-dan.
3. I tol-nljulmnet4 26 Kommer [du får en idé.
4. (ål-even stören i sitt lugn. 27 Konltass ILln nkuliur sig med-
r.. leg., 1.......etmm 1.11... hjälp...
s. F... möt.. za .ng vill ...en Y1.1.... vi... a..
7. Grev... förbjud... .1.y ung.. .u en".
en" tränas. 29 De eupa greve.. 1.111.
x. Hr...- j.g kom... ...en .ll j... :10 Gene... .ynkalhålet
0 . I 1.... ...in 1.... ...utyckwy :sl l mmm...
en  l a S  sl Kom... 1.1.. pr. mel.. :12 11.1 als...
1 10 "Giv ...lg lim-een. Jag 11.1...1 33 spökmeeueite...
en ennnn". 34 Greven bla-.res in i blå rummet.
SIM GIIIGPIIKIIISK sensatlomhlld. ll Frmnför tnrstmiintnrnns hur.. 35 Ett infnrnnlinkl oljud väcker
12 1.1.. lov.. .le eng. .in hjälp. om..
1)... ...ge mmm... 1.1..- e.. ...ye- ...lld .w de... v..l..g..else., 1.1.... 1.... 13 J.k.....ll..k.pel. se 111m... i.. ml..
1... .mig mun... ...1. ...1e...,.... 1.... ...d vem...y ...m i.. mycke. 11 Bunau... vispa... 37 ll... Y1.... amenlf ...am-m...
...ånga vllmg.. 9.1.1... lem... i lm... fre-...Enl om uppehållet. 15. En... j..k....l.ld.g..... :18. Sema.. ell.. ...kw 0
vin-fl. Dessa få. endast dverlanmrm Någon tid dåruiter får brun besök 16. Sögnell um "den vite damen". 39. Rnetniug-nrnll börjn .öre på
1.11 Numminen; e... .n .1.1 .pl .v gem.. 1.... hjälp.. 11.... 1....1... 17. D... ml.. ...10mka ml. de.. Ni...
ner hnvn blivit unde tnde om plu- tnr liltn honom stanna hos sig och fnttign iomtlnlistnrmm Roll iil- 40. Vill ekr-ivhnrdel.
.Ut 1.1.. .m Yvonne nu Rick... till sig, nlmde ver-undra... 41 Greve.. under-te..an ...tt enn..
Planerna uni-mn. sig nlltmer ein IB. 0. ooh ski-evo i helnligliul tyoklw till .giftermål mellxn sin
Till .im plm... ...femma beg.. ...pfylum 011...- ... hel del ...mlye- lmv .ill v......l...,,, w.. ...1. Ing...
n.. .1. .lg .v Yvonne, .n v... ml.- larcllk ...1.1. side.. v... lm... 19. . e.. vil anv.. 1.... hmmm... 12. 110.30...
ve...y.....k... H... g... ...ml .. M... 155.nu... 1.... 1.5.3... 1.1... men... am...H 13. "110....1....l...v...-.......l.v.m".
pi föraluget. Stun-t iir den ung.x misstankar och då hull funnit Yvoll- 20V .på kärlekens vingar. 44. Komtess Ulrika är vid dåligt
mannen förälskad i henneA och llon nu mycket kokett och hörsklynten, 21. msengåxden möttes de .il- humör.
tycks komma nllt nere .litt mål. börjar han mer noll mer (ll-nga. sig. skanda. 45 Grevan får vete1 ntt (lut ej var
En dag under en tul l automobil blir Genom gossch mkllel fadder 22 ...don str-finge index-n tvingnde en dröm.
de.. ung.. munnen, 50... il.- ...yeku doek löjtnenmn ful.. .len fe... .mm dette... nu. um. .lg med e.. 46. vae.. give.1 ...tt ...mycke
gollllj" nd, vittrwl till att en ung hotar llnnom och rlil han även lill-l annan... 47. Triumfnn.
flicka noll hemma bror nv en I sig inne vilket vlirrle glassen.. syster 23. 4.och klnuknren ringde till 48. Komtens Ulrike ur besegra-i,
lös hyresvärd vräkt-e på gatan. då llnr för llonum, .ler llnll Hunrt ven. brollnp 49. Inför "don vitn rlnrnlin"v
för att de ej kunnat lmtliln hyr-.111. llnn värkligen ill.. .i M. men döden blev hanne.. hrull- 50, Det var du som spelade "den

H... ...lf-...W hy... 1.. 1.... ...1.

k rv
En blld med kraft och känsll.

gem .

vit.. ämnen".

 

Om...-

 

Bamn ej tillträde.

 

um lm 11mm. lir-is man...

DD
:1
m
1:
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
El
å
l

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain