#0801: Röda Kvarn

9

0060000600 "WN-96690 WWWÖQO MNfONNOWÖÖQOQONOOÖOO OWWQOOQÖQ

www." ON

BILJETTPRISI Första plats 50 illa, andra plnls 35 öra.

 

Föravlsnlngar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar och Tursdagar kl. I-ll u. m.
Varja Iöravlsning 1 lf., timme.

Förzvlsningarna fortgå navbrutal. varför den ärade puhlikan han kamma nch gå när som hälsl.

mgvam gratis.

Barn 25 uuh IS än.
OBS. l

"000069000"

Ana Fredagar är prugmmmn mmm mr han..

Program Sredag den 20 mars

0600000000

llrsll men eleklriuilul Brislamlu slrän

I. M. P.

Julbrevel

Senaste sk "anti-nyhet.

" IEIl llllll llllili

Japanska

Inträssant bildserie.

 

I
i
.å
x.)

I. M. P.

 

laroffsåamhyar 

 

.OI-...mun

lllÅ

Barn äga tillträde.

. anlfrml Lillk

. Jlun minn

Skådespel l 2 akler.
A VDELNINGAR :

 

Malar. hmm lnhlv

 

  

I .Hm-H. anamma.
1m v w lm, i mm, .xml-f.
"w- mmf 1amok..

 

   
 

Fl
W dig min mm-
mml nu.. .nu :Mm- N.

 

Balm Malm:

Nagu.. nu: s

 

  
 
 
  
 
  
  

nu Hw-

cm .
mmm-n,

. DnLLuJ Ilulm kummvr på Inwllk

Vvim-if-lv

. Tlon hvr um lvvlnulwthl,

En u

  

m nurnmvv mmmlm,
nlwhkmwwlvn,
nu .q Hmmm. Mm.

  
 

 

l :Elg1
Hrm k
u

 

Kupnllghiidkur å 10 sk. Iiirsta pl. I kr.. 10 Si. andra pl. 8 kr.

 

WOW. OOQOOOOOOQQN OOOOOOOOQOOOO OQOOQMOOQOOWOONOOM

WOWOOW 9000000000" OOWOOOOMO ...QONNOWWWWKV

öda Kvarn

norrlands största, för ända -xllat byggda hlngraltoatar.
Fredagar. Lördagar och Söndagar kl. halv 1fll e. m.

WWWÖQO WfONNÖWOÖQONNNOOQ OQOan

WÖOOWWMOMQNOOOMW NWWÖQN

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain