#0800: Röda Kvarn

0006000000...OQOOOOOOOOOO906000000009000OOOOOOOOOOO

i l

  

il-rrlnrnls största. lör imlr -illet byggen hlngrallaatar. Fliraillsnlngar mums-r, Tisdagar. onsdagar och anmugar kl. 0-11 o. rn.
Frudagnr. Lördagar onli Söndagar kl. halv 1-11 u. In. Varln lörevlsnlng 1 lf. nmnw.

Fdruvlsnlngama lorlgå oavhnmit, varför den ända publiken lnn lmmma nnh gl när som hlllsl.

IILIIEYTPRISI Färila plats 50 Llre. andra plats 35 öre. Iam 25 och 15 äre. Kllponghönknr å 10 sl. lör!!! Pl. l kr., 1051. lrlllrl pl. 8 III.

mmm grmls. cam Ann Fredagar är prugrammez mmm för bam.

quwawmmyp

i Skidepel l 4 akter. Misterllg lscansällningl Dvellägson Inspulnlngl Elt mistervärk I ordets fullasle hemlirkelsl
z AVDELNINGARNA:
1. Hmmm lumwligl lmglm pi-in En Mmmm" ser de bli-1.1. 44 Puri-105111". immun- m 11mm
Mmmm Elena. 21 IGM1 imikLhml. med minislern kl: l på nallen.
2 11.. fm på .nullel 22 "Jag .vn ull .iir-lskm- den unge 45. r mm.
3. "Wim mmm-11.1 vmmil en iv- munnen. men 11le H." m. mmm ar 1.
gill-unde seger vid Nmurbin." 23 En vnckn renare. 47. [Inn bollar för sin iilnkndes lilv.
4. Eli. tåg av särade och fånga" 24 "llälp mig att fly." lR. "Jan skall rädsla honom på ett
återvänder lmxn. 25 En lilsstrirl, villkor . ."
I: Prinsessan uppuheker sin ung- 26 Priuremn hmmm nu hlyiilpn 49 "A i LM. hmmm helln då
amma blund fingum. hmmm in fly.
6. Prinsessan avlägger en, lmök 27. Vad lm. lade i korgen. 30. Finn gm.
inr-hum 28. Knpll-.m-.n fn- .-e=11k..pen. 51. Dolk-en.
1. hggn lime.. Hmy du 29 mmm lm gjmc. am i nra- 110,1 .smyger sig ul.
. Hm m.. Hymen.  l fil-galan..
8. :numer lig lill hmm". .4. m. fega.
lm. man .acw  "ml finns ingen räddning."
(l. flden. En ilj v kliillnng M5 "Mil uås d bilsammuns."
10. "Na plmimwr mig om en, m. Uppmk. vi "ml ing vill W- ar.. Jag mmm
jag len gång känt." En strid yli liv och död Lilllnrku till min foster-lund."
11. Minipllarn bssöker den Eaut- Allrum. lll-miss beslut.
lige uflicumn. Förlöljelsen. 59 llnn ing-cr valmpnntens rock
12. Ministern erbjuder koplmnen bränns febuaktign ögon följa ucli hatt.
m m vims pa alumn. min ett av alumn fömmr nu .il-lablimil-gen skall .mn
la. Igenkämmdei. flykten. fmlggä.
M. Kinnunen upprlrällm- sig på :18, Gripen. 01 nu; kysm lummig lm lill
slottet mm fån :lll Jiiigsriztmn, Lack, och gluk
r. namram. lm lnl .nu uyu sim 411 [lä-immun. HE. nu" "Hakon-mer.
Hmmm-g... ll Pm- En lm bli-m sjuk u rea. Millan-m vill (mmm-r mm-
16. Lamm- mkmngiva mod. i mmelm. :mia-ingen.
17. Han in mm mer-mild. 42. "Han hur blivit dom] lill az;V M. llm. lmkar lv den war-(ligen
18. Kapten-m Hir- i-rill vistas i den". kylav
trädgården. 43. Minielmn underaluliver :lbrls- (15. Eli itvivlnt beslut.
19. Prinsansnn och landets Hands, domen. (ill Mllmsluin när inför uti lik.
G
Barn äga, ej tillträde
OWÖV QHMNÄOWOOQM 96?94?090000060IMOOOOOOOOQNWNOOOOOOW

qmqur

vä av

tt par nävar

Noande lusispel lrhn Vltlgraph.

Kur-sann", uxglver. av Nordisk Films sump.

PRINSESSÄN ELEN

  

 

   

 

   

  
   

 

 

i ETTY NA "SE Il-fllm.

ä
å Program Onsdag-Torsdag 18-19 Mars
i
i

  

 

 

   

.Mmmm MAAAAAAAAAAA AMAAAAAAAAA.mAAAAAAAL A A A A 4 A AAAAAAAMAAMA

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain