#0790: Röda Kvarn

Elli] ll I! [EEEEIEEIEIEIIEIEIEIEEEEEEEEEIE

El

SlimEEJEEEIEIIEEIEIEIEEEEIEIIEEIEIEIIEEEEEEEEIEEEEEEETEEEIEJEE

mmil

 

iiir-"lm-

CEEEIEIEEIHEIEIU :nu

EEEEUEEIEIIEEIEIEIEJEIEIEEIEEEJEIEIEEIEJEIJEEE

 

Röda

ehlsiar fiir

Fredagar, Lördagar ouh Söndagar kl. halv 1-1! e. m.

hvzsde

IEIEEIJIFEIEE[i]IEIIEIEIEEEIIEIIEIEEIElli]EIIIHEIEIIIEIIEIEJfilfilliilillilgJ

Kvar

Tlmligar. onsdagar rrrli rurwagar kl. aan i. ni.
varje farivlsiilrig 1 vi timma.

 

Flirevlsnlngnrna larm: oavbrutet, varför den irrde publiken kan komma nnh gl när som hålet.

BILJETTPRIS: Första Illa" 50 liraI illldla plats 85 öre.

Program gram. oss. l

Iam 25 (mh 15 öle-

OQOWO

Kllpullghöliker å 10 St. första pl. I kr.. 10 st. andra pl. 3 I".

Alla Fredagar är mgrarrimrl llllali-l mr min..

Program bördag-Sondag 21-22 Februari

Ueekans nyåefer 

Nm

Ilevy över de senaste varldshändelserna uttryckta l levande hllder.

.Ett ädelr kan

Ilhlar Mn elukhusen pl Bleekwelle ör Newyerk.

Skärgårdsilickan

Kärlekeromens från Bohusläns kust. Inspelat nv svenske kensinlrnr pi
ert och ställe.

Armi iir pi rig lim frilii sjön, rli
lim- iirömr den flm emilrlrirrri Olm-
1ei, som följer limma och Blir rem
rii. mr. ri ivirnml berikar ae iir
Gram, min alikir fiikim. Per,
viumr liori vel iir kär i Armi, im
mi lm lijiilv ar fortjiril. i. Him
umtlrlllr derma för Per men denne
bryr rig ej om ikviller.

Emellirlia mir Per lill Aili-i Deli
rar nej. Fram rill Amir blir mia,
min Ami.. ger rig ej.

En dig bege iii; fiikiriii iii vi
nilm och rimma dig bjrrrllir oliirlei
Aim ul pi en i i iiii mulorlrlll.

Mari illean ijöi arr mom" rön-
aar, och lieli "eller merle rm char.
lei och Anrin rich miikiniiiiin ro
Mm.

Vlekrl kirlehecenerl

 

lllldlgr pi mur-gwen .smyg-rr sig
Amin irr wii". föiilrel lill lremml
men observerar iv orala. och ii-ir
rer lmrirmri lim.. fill., flilwl iir lm
vem iv rlrvillirliulliii in Amir vi.
rll ul jifr mille" Mer. mir rlmiiA
ar. lilir fidem, och liir. rdrikjiirrr
i iiri vrede Amir, min "rim lm.
lien-ml.

Förtvivled irnuP Anne omkring
nere vid stranden, då hon får se Pery

I sin. lrilllir på lime, och lm. min.

lir illl, liiir Olyckllg lilrlykleii var
rll, nell mrl liw. rle i mindrifi
irmir.

Uuh ml bli föräldrarna ärver dver-
lyglia., mr. Armi oskuld. ml. flm-il-
:f-Ilvnluul är uu dubbel.

Välspllat Skitkul-III!

 

"O

Dei iir .u

 

.1.1 lsillrirliliriiii, illri

 

[IEIISIIIIIEIIS lllvliliimlllll

En munter hlstorle från ungdumslren.

lriilrjielelr iimlrylaigi iriiiirifrr.

Drir lir en gqll him

 

liiliill jmli skänka "ringa min irl-lill.

av:

HPPÅ

.m

12.
13.

14.

V,

m

 

Barn äga ej tillträde.

 

Lura lell. Tryckeri A.-B. Numbers.

AvlmliNlNGAIi;

L
I panik-rie".
Ritro oclr lim mir.
"Gill rlijj med flickan, ir lruriV
iii vi mil lirrrm pliiigu be-
rirlri ikrilrliiii."
Uiigilomiviiirmiii
en avvier trim.
Kill-mk rieli liiiliiiiziriloin
"Hemliga klirlekiliimrior, I
imrgloir lilriill dir lilllirikli rill
jiiiriimreiifY
Hrii fmlwri Diirmilrier,

ll. l17 UV" v
Allri lwrereslr.
Unmriii- pensionen.
Fröken Däriiiibier m irkii
mal.
Kärleken lir npjiliririiiig-ii-ik.
Huilmllerikin vinner för jier
mer.. X j
En riy pensionär. Hf
Igenlriimiiiride,
sirij-rligi.

IIL
Fröken Dunnihiere hernligfh&

jer.
Dagen därpå,

Vrid illli flickor riiilrw, lir-i.
Rlilie och Willy pi besök.
Firalilrliil.

"Kn-ri, Willy liiir blivii men."
Him bekänner kol-c.

mimmi.

 

EIIEIEIEIEIEIEJEIIEIEIEIEJEIEIIEEIEEIEIEHQIEEEEIEIEEEEJEIEEIEI[SEEIEEEIIEIBEIEEEEEEEEEEIEEIEEIEUEME

 

mmäämadäm

EE ll ! IEEEEIEJETEIEEEEE]

i!

Lustspel l I akt".

iiillliii lririgirfji-iliilwir lijirrlui virrlrligr lbrrlklwigi liiilr
april. Men iPllelanle oLYcllsr,le.mll am mingi listing-
. I iii mer. lliclu. ijmlir liiivlrrlr-Ullmr, firii- biogrrif-

, iirigrlomfrirlrlier .wii livigllidje rom smal.,
i vilja weir, lich galleri iir m denna [illm sllnll mimmi: mer] milililligi

:EEEEEIEIEEIEIEIIEEEIEIEIIEEIEEIEIEEEEEEEEIEIEEEEEEIEIEIEEEIEIEJEIEEIEIEIIEEE

.TW-1

WE

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain