#0757: Nya London-Biografen

i; NH:

Lila-im

giver storartade iörevisningar

 

enligt följande program:

FWMEVAHMIIIIEMHAMHMW

  
  
   
  
  

  
 
 
 
  

l AVDELNINGEN.

I Dvärgarmägfrgm ryttare.

n Ianluriggmggglerinln.

Il AVDELNINGEN.

0 R A M A A V W Å L T E R 3 C N M I D T H Å S 8 L E R F R Å N N Y A T E A T E R N l B E R L l N-
En u huru
skam-sp

m mp

man mmm s älva brannps- km. veckor och mar-mr ga, men de amaan u sma Iam-mms sam -
ungen göra nu mer. Mm- upp- :En unge mannen han el En :mr-.sm lym

lll AVDELNINGEN.

Pojken fran gamla Irland.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA R.

IV AVDELNINGEN.

Den nya inackorderingen.

KKKKKKKKKKKK T-

V. ut? - B
1nsko 1 ourgogne.
V Å L D I C T V Å C K R Å B I L D E H F R Å N Å R B E T E Y l V I N G A R D E N . T I L L S V I N E T B L I R F Ä R U I C TV (Ålll i nulurllga lärger.)

V AVDELNINGEN.

En vådlig sgoresa.

hmmmmnmnihiwmmmmm

.Å

Information

Title:
Nya London-Biografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain