#0756: Södermalms-Biografen

ef

r
l
I

Sdcrmalms-

(Ordenshuset vid Södermalmstorg)

å Föreställningar

Lördagen den 14 Öklober kl 7-II 301111

 

Söndagen den 15 kl 6." e. 122.

Ur det omväxlande Programmet framhållas:

Cintra. Ibland rosor.

Hänförande vackra bilder från en af Portugals Vackraste städer. Rosor öfver-allt, rosor blomstra i tusental med sina mångfir-

gade blomblad likt allehanda juveler på smaragdgräna

u n m ti r.
Manmska eller orm? a 0

. . Rum att hyra.
Maskmskrlfcerskan. . Skin,th

Vacker bild4

De två döttrarna.
Stort dramatiskt skådespel.
Caurmayeur vattenfall. mmm från Ammar, Imp. Mmm.

Amerikansk scenlsk konstv

lmposant verklighetsbild.

En lyckad och vacker bildserie.

Biljettpriser: 25 öre för äldre och barn 10 öre.

Föreställningarna pågå oafbrutet så att inträde kan Vske när som hälst.

Gelle l9ll, Werner Gustain tryckeri.

Information

Title:
Södermalms-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain