#0753:

i mxxxxxxxxxmxm

 

 

m

 

 

En intressant oeh lärorik förevisning är den nu

utkomna fullständiga serien af

 

 

- mm f

PRLSABENS LIP

it i lefvande bilder ai

Evangeliskt religionsdrama med gripande scener ur Jesu lif, från hans födelse till hans korsfästelse och himmelsfärd, återgifves som i verkliga lifvet
medelst nutidens bästa maskin som existerar. Som bekant gifves det i staden Oberammergau i Bayern dramatiska passionsspel, framställande Jesu
pinohistoria. Till dessa passionsspel strömma årligen hundratusentals åskådare från alla delar af världen. Och just nu har detlyckats kinematografiens upp-

 

ä Passionsspelen i i Oberammergau

    
 

 

 

 

 

 

gåiVår frälsares lif:

   

ner-garva: nan milf-age.P .m .in-...-

   

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jesus vid l2 års ålder l templet.

Den Heiiga familjen. Jesu barn-
dom.

Bröllopet i Kana.

Samaritiska kvinnan.

Det stora tiskafängel:Å

Jesus bespisar 4,000 män.

Jesus uppväcker änkans son.

Messias intåg l Jerusalem.

Jesus renar templet.

Den sista nattvarden.

Jusu bön i Getzemane.

Judas förfäder Jesus4

Jesus inför Pilatus.

Jesus vlsas för folket.

Jesu törnekröning.

Jesus här korset.

Jesus dignar under korset.

Frälsaren korsfästes.

Jesu död på korset.

Jesus nedtages från korset.

Jesu begreifningÅ

IUppståndelsen.

Engeln och kvinnorna vid grafven

Kristi Himmelsfärd.

Apotheos (förhärligande.)

 

liga gisselslagen, man ser hur han
:ugnar ner under korsar pa vägen till
Gnlgata m. rn. Bilderna äro en full-
ständig natum-ngen framställning af
Vår Frälsares Ilf Och borde därför
ses af alla,

Det torde Observeras att dessa
äro desamma scener, hvilka nyligen
i Paris väckt ett sådant uppseende
IJCh hvilka gifvils för mångfaldiga
fyllda hus Samt blifvit vitSOFdade af
publik, press och teologer.

Grgelinusik under
hela förevisningen.

i; äldre 50 öre,
Emm- harn 25

I finnare ait fullständigt föreviga hvarje detalj, rörelse och minspel i detta drama. Med gripande verklighet framställes här förvånandsvärdt illusoriska scener ur

Alla bilder äro
rörliga.

 

 

 

 

 

     

mexxmxmxxxxmm

xx

  
  

Firevisningal

s

 

 

oss

Information

Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain