#0752: Berliner-Biografen

:P

pos-osl-

 

gifver med sin 1:a klass apparat STORA välkändal
förevisningar af

 

Program l.

Buffalo Bills resor i det härliga KaliV
formen.

Sardinfisket.

VägV och transportmedel iKlna.

Resan genom Alperna samt Si Godtv
lrardstunneln.

Barn leka krig.

Den första cykeltärden.

Y Folklifvet i Petersburg.

Den muntra hästen eller verkan
säck hafre.

Eletanten som akrobat.

at en

10.

KDS:

20.
2.
24

N...

efvande bilder

program [Il 23. Bombardemang af Port Arthur.
Det lugna hotellet eller tvärtom. 2? Glada änkan" "I I
Den förvarade folkskolan. 23- Bfmffad Fmbluka-
Blmnsmrspräkct 26. Bgomen hos fotografen.
Den indiska trollkarlen. 27. Katten i säcken eller hvad barnen kunna
Den lilla äppeltjutven ta Elg nu" H
Konung Oscar ll:s likbegängelse. 25) Hunden Ocvh meka?-
Lefvandc blommor. lllusionsnurnmer. 29" Den hungriga bet-lamm"
. järnvägsbygge i Ryssland. F.-
. Vaktparaden i BerlinkejsarWilhelm itäten. pFngam IV.
Nymahdt. 30. De innestängdzl grufarbetarna.
31. Rysk kavallerlattack
Program lll. 32. olycklig: attenstap.
Det förlmade "ha"   dotterns brel.
Semelmndansen- 35. Spansk nationatdansÅ
l sagoskogen eller den indiska ormtjusarcn. l 364 Mästerskepsbrmming-
-
I-l
-

37.
38.
39.

 

V Förpostläktning.
japaner öfverfalla ryska vaktposter.
Saltsjöbaden i Nizza.

Program V.

.V TY l :wnalrlansen

Dewtva stygga poikarna.
Storm vid Dover.
Automobiltätlan i London.
Samariten-kåren i tjänsteöfning.

. järnvagsresan genom Skottland.

Luftskcppet Pax undcrgång.
Bevarjngen öppnar sin matsäck
Masker och grirnaser.

Spöket i köket.

Alla vänner af en verklig gedigen konstnjutning af första rang inbjudas härmed vördsamt till besök, och är:

Gene 1909. Werner Öuåratsansrifyctm.

öre, 2:a 35 öre, barn 25 öre.

vi öfvertygacle om ALLMÄN belåtenhet.
0135.! KÖP BILJETTER l TID. 035.!

-I HvARJE AFTON NYTT PROGRAM.
Entré 1:a plats 50

 

Högaktningsfullt

föl-Hk Vis! 65: Rosenfeldz

Information

Title:
Berliner-Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain