#0751: Södermalms-Biografen

lm-
biografen

(Urdlenshulset vixd Södermalmsturl)
Föreställningar

Lördagen den 7 Öletebelf kl 7-11 samt
Söndagen den 8 kl. 6-11 e. ln.

Ur Programmet framhållas:

VulkaIliSka Hull-Ott På .lava- Hvad en gammal ungkarl kan hitta på
En bild af Sillsyn! skönhet.   lk
Råttjakt. 1 En synnerligen komisk Murie,

 

M yrket komiskt

Dårhnsanstaltens myste ler eller Den

Lerkårlstmverkning" bortröfvade millio ärskan.

En instruktiv och verklig intressant bild.

Kärlek och pengar. Lehman mera tokig n annars.
Konstfilr V

Moderna apparater. Förstklassiga bil er.

I" " l:tlt35".B ".
l ll Billellpnser: 3.:;25  äå".

aa s l  I
Föreställningarna pågå nafbrutet så att inträde kan ske när so hälst. l

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gefle IOIL Werner Gushfsons trydxui4

Information

Title:
Södermalms-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain