#0712: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

Föresmluingm- dagligen kl. 6,15, 1,15, 8,15 och 9,15 mn.

PROGRAM

Xriln och mml Måndagen den 22 April 1912.

Zaren med sin son på
trupprevy.

sgm mmpmyel i Puefsbmg, :ämm-.de mm en hel de] ml a www-lm,
Hama mgemum mer lege-"une pmm revy för ana lysws 552m mskm om hm
1 c

 

so".
V En numme- uc smn vel-kan mm" msgömlw, uniformer, präsmliga ceremo-
mrl HC.

En aj ärlumöraöels slörsla värlöshänbelser
i lejvanöe bilöer.

Första rangs aktualitet.

Med kapten Robert Falcon Scott
nti-ll Sydpolen

, 4lm pmm-mmm". .nu
mvm- i Nam-et.
winner en ni nye-lman "mulen-.lungin-

 

    

 

c-.gmnm hmm-1 Ponti-lg. ml Europa men
en .eu-ie ypperligt. under. visa-.ne expe-
fmmmm; immun-lig" mn genom pmm--
.mmm-nu.

 

Kinematogrulkamuran mmm ei blott allt det stor-
ngml som man (le d rm uppta-mmsmäll-mn, "um Im.-
Stélllor illvlm i l . Lu Ii gor alla (le lin-or som varit murl
öxllml- iolwu för? lo. "Tin-m Novus" kamp mobtlrivisen
de v= om isbm mm, Hamnar-gynnar mm lägre: på
mp Emm och mmm smwr mm aim-lime i dem :ml-
nrktiiklu traktor, xLllt Irumrullns lilslelvzmde lör Vill-n. blickar.

 

   
      

.I tummen ii!!l uppdelad i 2 Nim-n delar.

k--n-E-J

Max Linders äktenskapliga,
frihet.

Lustspel.

 

0BS.! Barn äga tillträde. 0BS.!

 

Nytt prugrmn Torsdagen den 25 April 1912.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain