#0709: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

Föreställningar dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 och 9,15 em.

PROGRAM

iriin och mnll Torsdagen (han 25 April 1912.

 

 

Årets största succés!

Svensk Konstfilm!

åamåällels

dam

Heltimmas-Skådespel i tre akter

-:- inspelaii af hekallia svenska skåiespelare -:-

Handlingen är förlagd dels i STOCKHOLM llllll LUND, lllilS I AMERIKA.

Farmor" skildring". ril en mig mms ojämn. lrrrrrp
ml en ohlirll mig för ull rimligen rlirkr under som irl
mrlrrgrr luren andra, erbjuder arrrrm ill... lrilressnrrl-
rimliv lrlri del smrn lim-le: ivllslerrigrnn avllrrrllmae
liivcl i .unnar-smile". Alla swremrlllmerilrrllro "lir-r-
llgeri lugna i Newyrirk, all nnsÅ stNsKA BloGRAF- .
TEATERN under gangmsomrrrnrerr sllmll :rr lilrn "upp
skådespelare för .ll irrrpm bilder,

sillar-dr lar man i var lrlm ialla lririvullpcrimirerrrr
l animal, dels rlerr unge mir-ren; Grisar-rm lära om-
lwrrl på den sim ilrrgmrr "Lulu-nia" lill nurmr vi-
mrrr eller ulslnmlrl inngrlsrslrall sar-il lmrs rlrlrler
url. rrwlglngrr där lwrlrl lgul-llrrrrlel, del, mir lim.,
griper. rf mimmi urlr sirrrivelliarebrlelrer lmlumr .ll
uppsöka hmmm, lar .n lmljir honom rim närmare,
mer. lrrrr lm" kommer för min. Him hur min" lir-mil
ro, och him, som vriril ner. age-.lugn maken lill han,
olyckor, kr" ei garn "nal ll.. gram ul sin ånger uclr
iarrvlilm. vid hans gm.

Illusrrerade böcker sållas l Blllelrknnlnrer.

 

 

 

0BS.! Barn äga tillträde. 0BS.!
.ll-.-
Nyth program Milmlngon (lan 29 April 1912.

Kalmar 19124 T

 

Bammrlrrirs A. ,

 

Tryckeri

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain