#0704: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

Föreställningar (lagllgon lll. 6,15, 7,15, 8,15 och 9,15 om.
söu- .mn llelgllag-ar jämviil kl. 4 em.

 

 

PROGRAM

lrån och med Måndagen den 4 Mars 19l2.

 

 

 

 

Monopolbild! Monupolbild!

Nytt helföreställningsdrama.

Lidelsens
väg

dWoéersEärleEens gjår.

Grlpanäe Brama ur nuliäslifvel l 3 akter o. prolog. 055.! 56 labläzr.

Spelail ai jramslåznäe sceniska arllsler.
En bild som oemotståndligl skall fängsla en hvar.

Muslkzn lill Dramat arrangerail af
kapellmäslare Soul: Johansson.

 

 

 

 

OBSJ Bara mer 15 år äga e] lilllrääe. UBSJ

Buskrillling å (lramats innehåll tillhandahållas l biljettkonmrlät.
Föreslllllningnrna börja kl. (5,16, 7,15, 8,15, 9,15 aan.

OBSJ Visa: zaiasl några ingar. 035.!

Endast för vuxna!

Nytt prngrnm Torsdagen den 7 Mars 1912.

nanm 1912. ylll-ln. Barnmem-ns AfBJh-yckexi

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain