#0703: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

F

 

ö ställningar dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 nell 9,15 m.

slin- och Helg-(lugn jul-wall kl. 4 nu.

PROGRAM

lrfm (mh med Torsdagen flen 29 Fcbr. 1912.

 

 

 

 

Tysk heltimmas-konstfilm.

En moder I I
tvekar Icke

Ett drama:

Från mörker till ljus
Heltimmas-skådespel i 3 akter.

1:a akten: Mörker.
2:a ,, Skuggor och dagrar.
3:a ,. Lills.

Denx! Sonialll lll-annu hal- llwk vllre ty-
xln: kejsar Im och itmlen Bel-lins
myndigheters ti iitosgåemle kunnat in-
spelm Im :le mmm-mall. vel-k .wl- på 11.-,
planer .lär det en gång iwrkligllemn
lm- lin-simma.

Något nl lljm-mgl-iwuum .ml- nmm mr-
nlått lill mäktig! tillfala och lliilln hvarje,
Inlilllliilul. lun- alllllig fill-r vlsuts på nil-
gnn bilaga-nl".

Den tilll illustrerade texten till lll-Innan
iir nun-betan nl Key och säljes i kassan.

 

 

 

 

 

Äfven barn äga iillträbe lill öessa
föreställningar.

Nytt pmm-:lm Måndagen den 4 Mal-s 1912.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain