#0702: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

Fin-astlillningm- dagligen kl. 6,15, 7,5, 8,15 onll 9,16 e.m.

PROGRAM

lrlill mall med Lördagen don G April 1912.

"-"--"N

Irl(autschuktrusten I

ollur -

lllt spännande detektivdmma.

 

llningnllilll i 2 lukter och GS scener.

i Kampen om penningarne. l

PERSONER:
Dnnnmm, indnrltriidkure . . . . . . . . Hr Mnnsoll.
Jakob Burlmld, direktör i Killlllsclulktrnslml Hr Clmndlllux,
Julius Kiuilor, detekljvchel l . . . 4 . . . llli Nnvnrl-n.
Halls Kreml-r, inglmi . . . . Hr llevnldu.
Julia bliulnmd, privatmlu-olornro . w . . lllzme Renée an-l.

 

 

Spännande handling! Brillanlt nlml!

gin-else för drnlnnlm mnolulll Rilljlm i Kassan h 5 öre,

lIlusm-orndn hiivkor, innehållande lnllsllinulig; rndn- I

f

Förbjuden att visas för barn under 15 år
mm II lll m-J

Som fwtwrnummvr

uppföras ett genomroliyt lustspel:

f lf 0121110031?

Inspelad! af 01Iwyclctw danska sladdwllulalre.

Fill-ljudet att visas fiir ban-n under 15 år.

Detta program visas lördag, måndag, tisdag

 

och onsdag. R lskdngen inga föreställningar.

Endast för vuxna.

Nytt program Tormlagun den ll April 1912.

nanm" 1912. Tid", mmm-nanm A.-B, Tryckeri

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain