#0701: Kalmar-Biografen

Kalmar-
iogra fen

Föl-oställnhlghr dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 och THBIom.
Sön- och l-lel dagm- jli :vill kl. 4 e.m.

PROGRAM

lrån och med Måndagen den 26 Febr. 1912.

PATHES JOURNAL.

Expressnyhoter från mir och lim-rim.

 

 

 

 

 

  

"Under Stjärnhanéret."

p nnmlde drama min amerikanska
frihetskriget.

Vi iörns lill de rn-uliin ildernn i Förenm slnlunn 1514, då slrideriin
rnsnde iiiellhi England ocr d=n unionen.

l d=r i: min nnirnni nn nniniiknnsk soldnl, svinl
sårad, hack i h inrd nl cirgnlnninnnnii4 nrr Benno irnhinderdeii särade,
rich då soldalei-nii viljn ryrhn honom iir liniis vård, griper han ell eviirY
sirlier del lör den iienllign ni-ilrirnrnns lirrsslrmli lviiigar dhrigenrinrininden
.ill ge sig ni.
del hlii- :nrlnsl en korl shinds frisl, Ti-ois ilildnreii Frnn i
iiielln hinns! inr drikhirri lill idiigii, lnismin och hnrncn inisslinndh rmh
liniiiincl iliindiaa. sliiiinhnnrrni linnipns nnder lhlleriin. I

. irnnn im; nrnlinl-d .in ru uigclsld inny , inen elle; nägnn hd
niväxlns linri inch viire Keys ingripande iiiul en cl andrn lnngny. rinn
inn-s nii nnilmrd på du n unionens lnrlyrrr och i en hel del spniinnnde
hihler i I evillnn nn nnllr ld ch inr i den hiii-iign rrirngringry-
ningen p del eng min: hissns " rel. I

(c linnen hidden iniilren hus Key i " den nrnniiknnshn iinirnnnl-
sången och nn nnnnn nnu hrvillna vi lrnr i hhmnngen hrnninnr lil.

och sliilligen , inge; drii nf hela Arncrikn iindu vildl jubel.

 

 

   
   

   

    

Spiimunulo lirigsämmei". Still-k dramatik.

 

SMYRNA.

En intressant, orienlhlisk stad.

 

 

 

 

  

Dui

lol-n

   

A en ni=d du; miydnndn mind rich ijofnrl
rnhlrnn nrh riissiim nnnrnllns hiir en rnd mind kammade
V .n skiinlreiiirh iniwssc.

r ur .1 n inr min-i sn lill vrdn iildnell, nu min i- iriigir riin nu iinlinnslrn
finn-.in :kan innnhnrdern de mind och ldogn sinden, en lnnlinrnld frimdclsevnrir
:din vi slrolr holian inn nivnrjas. f

s nndelsslnd r
(hvem linr ej ni rn
leivnndd hdd

  

    

 

 

 

E EFIWEIEEIIELQEEE H
[ Hos Kronprinsparet på

Drottningholm.

E Väl-:L klluy.l gu hemma ln

.[ iilldiilei lill l n si-nn hcilign picknicks i del

  

E

sig. Ser. 1,

.Samir hindra iiwd en ddl hililm liliri lrrnnpi-lnscns fälltjärisl,
rs i) i

 

Hägg
EEEE:

   

   

rich, gnnsn mande lnni-aiinr ninn lindning ri ni nrinlniirn,
dn. fr -icpnrei iiillniiigni- en del nl innnnrinn rich -n rnnn hur
viilnc il nislilign innniindn micr- nn ininillr- V inrnhnrnnn dig
r rnisi-hhnnn. l-r, inninsvnnoinn, älrn 0.15. v. rich c ndrc grirn

 

ET

 

ii oc. ,
Fi-rrrrn,usinirin, innln in-lr mn sig, iininriigi nu. mnyiligi min irnn4
I rgn drid ign.

i

 

inlmssnnla iainilieiirterlörer från furslebui-gen.

MUSIK; SVENSka bmulpllliikm" i - . Uhrlmm.

MEEEEEEEEE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

När svärmor val-dt kär
Den olyckszlligiiimlrllomstel-korgen.

lllwlll. mik trulligt spullul lwmlllli.

 

 

I:

OBS.! 058.!

Nm lll-ogi-nrn Torsdngen den zh min. 1912.

Knlniin- lm. Tidn. ilni-nniiirnriiilA.-B.Ti-ydlmri

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain