#0691: Kalmar-Biografen

Kalmar- -
Biografen

Fi; "nmugm- dagligen kl. 0,15, 7,15, 8,15 .mh 9,15 0.1...
sön- nel- (ulg-(lagm- jaimvxu kL 4 mm. (mm: Ej 4,15.)

   

PROGRAM

från 01:11 med Måndagen den 2:! Oktober 1911.

flygkonsien i öramatikens tjänst!

(än leilion

eller

oiluialiiem coli doumalisfens
Euslru.

UItl-mnodm-nt heltimmes-skådespel i 50 utdelningar
M

CHR. NOBEL.

Hufvudpersonerna:

. Hr V. Psihmdmn
Fm Elise Fri-lich.
m- E. zwgonborg.

Journalist Warren
Hans hustru .4
Aviatikum Florian

 

 

 

För den splimuunlu hmullingon redogör-us im: elugunt iHush-m-xul
lnilngn, som tillluunhxlnillun vid ingången.
Pris 5 öre.

Den ärade publiken bedes så mycket som
möjligt passa på när föreställningarna böriar,
för att få det Hitta intrycket a] detta heltimmas-
skådespel.

inåiettpriscr och föreställningstider de mm-
liga.

10.1an- 1911. mun. Bmw-emma Artin-pmm,

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain